Logoterapian syventävät opinnot

24.10.2018–13.9.2019

 • Pohjakoulutusvaatimus: Logoterapian perusopinnot (25 op) suoritettu
 • Järjestäjinä Suomen Logoterapiainstituutti Oy ja Paasikivi-Opisto
 • Laajuus 30 opintopistettä
 • Hinta 2100 € (voi maksaa osissa)
 • Hakuaika päättyy 28.9.2018
 • Hakeminen: vapaamuotoinen hakemus
 • Ei mahdollisuutta opintotukeen
 • Opiskelupaikkoja 15

Opiskele logoterapiaohjaajaksi

Opinnot on tarkoitettu ihmissuhdetyössä toimiville logoterapiaohjaajiksi aikoville, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapian aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Lähtötasovaatimuksena on Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymien Logoterapian perusopintojen suorittaminen (25 op).

Suoritettuaan logoterapian perusopinnot ja syventävät opinnot sekä viikon mittaisen logoterapeuttisen keskustelunohjauksen kurssin (yhteensä 60 op) opiskelija voi hakea Suomen Logoterapiainstituutilta sertifikaatin rekisteröityjen Logoterapiaohjaaja LTI:n erikoistumisopintojen suorittamisesta. Tällöin hän on myös kelpoinen jatkamaan Logoterapiainstituutin järjestämiä logoterapeutin LIF -erikoistumisopintoja (100 op) muiden edellytysten täyttyessä.

Koulutus vastaa Euroopan logoterapia-ammattilaisten yhteistyöyhtymän FLP-EU:n vaatimuksia logoterapeutin opinnoissa.

Logoterapiaohjaaja LTI- ja logoterapeutti LIF -sertifikaatti myönnetään vain koulutetuille ohjaajille ja terapeuteille, joilla yleensä on korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen pohjakoulutus sekä viiden vuoden työkokemus ihmistä hoitavilla, tukevilla, auttavilla, opettavilla ja ohjaavilla aloilla. Opiskeluoikeuden voi saavuttaa eri vapaudella myös muulla koulutuksella sekä pitkällä alan työkokemuksella.

Tavoitteet

Tavoitteena on laajentaa ja syventää logoterapian opiskelijan ammatillista osaamista ja auttaa logoterapian sisäistämisessä ja siirtämisessä käytännön työhön.

Koulutuksen toteutus

Syventävät opinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa. Opetus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyö. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagoginen pätevyys tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Pääkouluttajana VTM, logoterapeutti LIF, työnohjaaja Pirjo Möller.

Koulutuksen järjestäjä ja koulutuspaikka

 • Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Paasikivi-Opisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy.
 • Koulutuspaikka: Paasikivi-Opisto, Harjattulantie 80, 20960 Turku

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt

Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa keskiviikkoisin klo 12.00–18.00, torstaisin klo 09.00–17.00 ja perjantaisin klo 09.00–14.30.

 1. 24.-26.10.2018 Orientaatio: perusopintojen kertaus ja kirjatentti Lukasin Hengen uhmavoimasta
 2. 28.-30.11.2018 Logoterapia ja yhteiskunta/globaali maailma
 3. 9.-11.1.2019 Logoterapeuttinen työskentely ja menetelmät
 4. 6.-8.2.2019  Logoterapeuttinen työskentely: noogeeniset kriisit
 5. 6.-8.3.2019 Logoterapeuttinen työskentely: kohtaloniskut; traaginen kolmio
 6. 3.-5.4.2019 Logoterapeuttinen työskentely: pari- ja perhetyö, tarkoituskeskeinen vuorovaikutusmalli
 7. 8.-10.5.2019 Logoterapeuttinen työskentely: riippuvuudet ja niistä vapautuminen
 8. 5.-7.6.2019 Logoterapian mahdollisuudet mielenterveystyössä, kouluttajana Tiina Iso-Aho
 9. 14.-16.8.2019 Erilliskysymyksiä, lopputöiden käsittelyä
 10. 11.-13.9.2019 Päättöjakso: lopputöiden esittäminen ja käsittely, arviointi ja todistukset

Muutokset opinto-osioiden keskinäiseen vaihtumiseen pidätetään.

Hakeminen ja opintomaksu

Koulutuksen hinta on 2100 € ja sen voi maksaa useammassa erässä. Koulutus on arvonlisäverotonta koulutuspalvelua. Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Opintomaksu sisältää opetuksen, opintojen ohjauksen, opettajan jakaman monistemateriaalin, lähipäivien lounaan ja päiväkahvin. Majoitus erikseen opiskelijahintaan ennakkovarauksin.

Hakemukset 28.9.2018 mennessä Paasikivi-Opistoon osoitteella Paasikivi-Opisto, Logoterapian syventävät opinnot, Harjattulantie 80, 20960 Turku.

Lisätietoja

 • kouluttaja Pirjo Möller puh. 044 34 89 733 tai pirjo.moller@mentormoller.fi
 • majoitustiedustelut ja -varaukset: Maarit Saikkonen puh. 0207 488 672 tai maarit.saikkonen@harjattula.fi

 

Päättyneet / käynnissä olevat opinnot

5.4.2017–16.2.2018

 • Pohjakoulutusvaatimus: Logoterapian perusopinnot (25 op) suoritettu
 • Järjestäjinä Suomen Logoterapiainstituutti Oy ja Paasikivi-Opisto
 • Laajuus 30 opintopistettä
 • Hinta 2100 € (voi maksaa osissa)
 • Hakuaika päättyy 10.3.2017
 • Hakeminen: vapaamuotoinen hakemus
 • Ei mahdollisuutta opintotukeen
 • Opiskelupaikkoja 15

Opiskele logoterapiaohjaajaksi

Opinnot on tarkoitettu ihmissuhdetyössä toimiville logoterapiaohjaajiksi aikoville, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapian aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Lähtötasovaatimuksena on Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymien Logoterapian perusopintojen suorittaminen (25 op).

Suoritettuaan logoterapian perusopinnot ja syventävät opinnot sekä viikon mittaisen logoterapeuttisen keskustelunohjauksen kurssin (yhteensä 60 op) opiskelija voi hakea Suomen Logoterapiainstituutilta sertifikaatin rekisteröityjen Logoterapiaohjaaja LTI:n erikoistumisopintojen suorittamisesta. Tällöin hän on myös kelpoinen jatkamaan Logoterapiainstituutin järjestämiä logoterapeutin LIF -erikoistumisopintoja (100 op) muiden edellytysten täyttyessä.

Koulutus vastaa Euroopan logoterapia-ammattilaisten yhteistyöyhtymän FLP-EU:n vaatimuksia logoterapeutin opinnoissa.

Logoterapiaohjaaja LTI- ja logoterapeutti LIF -sertifikaatti myönnetään vain koulutetuille ohjaajille ja terapeuteille, joilla yleensä on korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen pohjakoulutus sekä viiden vuoden työkokemus ihmistä hoitavilla, tukevilla, auttavilla, opettavilla ja ohjaavilla aloilla. Opiskeluoikeuden voi saavuttaa eri vapaudella myös muulla koulutuksella sekä pitkällä alan työkokemuksella.

Tavoitteet

Tavoitteena on laajentaa ja syventää logoterapian opiskelijan ammatillista osaamista ja auttaa logoterapian sisäistämisessä ja siirtämisessä käytännön työhön.

Koulutuksen toteutus

Syventävät opinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa. Opetus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyö. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagoginen pätevyys tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Pääkouluttajana VTM, logoterapeutti LIF, työnohjaaja Pirjo Möller.

Koulutuksen järjestäjä ja koulutuspaikka

 • Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Paasikivi-Opisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy.
 • Koulutuspaikka: Paasikivi-Opisto, Harjattulantie 80, 20960 Turku

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt

Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa keskiviikkoisin klo 12.00–18.00, torstaisin klo 09.00–17.00 ja perjantaisin klo 09.00–14.30.

 1. 5.–7.4.2017 Orientaatio: perusopintojen kertaus ja kirjatentti Lukasin Hengen uhmavoimasta
 2. 3.–5.5.2017 Logoterapia ja yhteiskunta/globaali maailma
 3. 31.5.–2.6.2017 Logoterapeuttinen työskentely ja menetelmät
 4. 16.–18.8.2017 Logoterapeuttinen työskentely: noogeeniset kriisit
 5. 20.–22.9.2017 Logoterapeuttinen työskentely: kohtaloniskut; traaginen kolmio
 6. 18.–20.10.2017 Logoterapeuttinen työskentely: pari- ja perhetyö, tarkoituskeskeinen vuorovaikutusmalli
 7. 15.–17.11.2017 Logoterapeuttinen työskentely: riippuvuudet ja niistä vapautuminen
 8. 13.–15.12.2017 Logoterapian mahdollisuudet mielenterveystyössä, kouluttajana Tiina Iso-Aho
 9. 17.–19.1.2018 Erilliskysymyksiä, lopputöiden käsittelyä
 10. 14.–16.2.2018 Päättöjakso: lopputöiden esittäminen ja käsittely, arviointi ja todistukset

Muutokset opinto-osioiden keskinäiseen vaihtumiseen pidätetään.

Hakeminen ja opintomaksu

Koulutuksen hinta on 2100 € ja sen voi maksaa useammassa erässä. Koulutus on arvonlisäverotonta koulutuspalvelua. Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Opintomaksu sisältää opetuksen, opintojen ohjauksen, opettajan jakaman monistemateriaalin, lähipäivien lounaan ja päiväkahvin. Majoitus erikseen opiskelijahintaan ennakkovarauksin.

Hakemukset 10.3.2017 mennessä Paasikivi-Opistoon osoitteella Paasikivi-Opisto, Logoterapian syventävät opinnot, Harjattulantie 80, 20960 Turku.

Lisätietoja

 • kouluttaja Pirjo Möller puh. 044 34 89 733 tai pirjo.moller@mentormoller.fi
 • majoitustiedustelut ja -varaukset: Maarit Saikkonen puh. 0207 488 672 tai maarit.saikkonen@harjattula.fi