Jatko-opintoihin valmistava koulutus

Hakuaika syksyn 2023 kurssille on päättynyt ja uudet opiskelijat on valittu. Voit tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja elokuun alussa.

7.8.2023–31.5.2024, 38 opintopistettä

JAVAK-kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo saavuttaneet vähintään tason B1 (YKI 3) suomen kielessä. Lukuvuoden mittaisten opintojen aikana pyritään kehittämään ja vahvistamaan kielitaitoa sujuvammaksi. Tavoitetaso ryhmässä on B2-C1 opiskelijan lähtötasosta riippuen.

Suomen kielen opinnot

Koulutus sopii maahanmuuttajille, jotka haluaisivat opiskella suomalaisessa korkeakoulussa (yliopisto, AMK) suomeksi tai jotka tarvitsevat sujuvampaa kielitaitoa voidakseen työskennellä omassa ammatissaan, esim. sairaanhoitajana, insinöörinä tai asiantuntijana.

Kurssilla on materiaalimaksu 106 € / lukukausi, joka sisältää 6 € laskutuskuluja. Koko lukuvuoden opinnot maksavat siis 212 €. Opintojen aikana on mahdollista saada työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu) tai kotoutumisajan jälkeen KELAn opintotukea. Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus myös asua opistolla erillistä korvausta vastaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda omat eväät tai syödä opiston ravintolassa lounasta. Lounaan hinta ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Opintoihin kuuluu suomen kieltä, yhteiskunnallisia opintoja, tietotekniikkaa ja opintojen ohjausta. Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita myös muita opintoja esim. ammatillisesta perustutkinnosta. Katso lisätietoa opintojen kaikille yhteisistä sisällöstä sivun alalaidasta. Muiden opintojen mahdollisuudesta voi kysyä ryhmänohjaajalta kurssin alettua.

Suomen kielen tunneilla painotetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Osa-alueiden kehittymistä tuetaan monipuolisilla harjoituksilla sekä kieliopin ja sanaston kartuttamisella. Tekstitaitokurssilla opiskelija tottuu myös lukemaan ja kirjoittamaan erilaisia tekstejä sekä ymmärtämään eri tekstilajien merkityksen.

Koulutus on lukuvuoden mittainen, elokuusta toukokuun loppuun. Opintojen laajuus on vähintään 38 opintopistettä (25 h / viikko lähiopetusta). Lukujärjestyksessä tunteja on maanantaista torstaihin klo 8.40-15 välillä. Lisäksi perjantaisin voi olla lisäopintoja, esim. YKI-treenikurssi.

Lisätietoja kurssista ja opinnoista antaa suomen kielen opettaja Niina Kuusivaara, etunimi.sukunimi@harjattula.fi, puh. 0207 488 616.

Lisätietoa opintojen sisällöistä

Rakenne ja sanastot -kurssit (10-15 tuntia viikossa)

 • infinitiivimuodot (A-, MA- ja E-infinitiivit)
 • sijamuodot
 • objekti
 • partikkelit, adverbit
 • verbeistä johdetut nominit: erilaiset partisiipit (-VA, -TTAVA, -NUT, -TU, -MATON, agenttipartisiippi)
 • verbien tapaluokat: imperatiivi, konditionaali (preesens, perfekti) ja potentiaali
 • verbien aikamuodot aktiivissa ja passiivissa
 • komparaatio ja eri sijamuodot
 • lausetyypit ja -rakenteet
 • lauseenvastikkeet
 • transitiiviset ja intransitiiviset verbit (verbiparit)
 • sanastoa eri aihepiireistä
 • lukemista, kuuntelua ja keskustelua

Tekstitaidot (3 tuntia viikossa)

 • konjunktiot, sidossanat
 • viestit ja tyyli, otsikkoaineet, essee, referaatti, aineistopohjainen kirjoittaminen
 • työelämän asiakirjat
 • kielenhuolto (välimerkit, yhdyssanat)
 • teettoverbit
 • luova kirjoittaminen, blogitekstit ym.
 • oman ammattialan tekstit ja sanasto

Yhteiskunnalliset opinnot (3 tuntia viikossa)

 • Taloustieto ja arjen asiointi
 • Ympäristö ja yhdistykset
 • Työelämä ja opiskelu
 • Yhteiskunta ja historia

Tietotekniikka (2 tuntia viikossa)

 • Erilaiset Officen ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
 • Mahdollisuus tutustua Adoben ohjelmiin (Photoshop, InDesign)
 • Mahdollisuus suorittaa erilaisia TIEKE:n tutkintoja (tietokoneajokortit @ ja A)
 • Kaikkien ohjelmistojen käyttö suomeksi

Muita opintoja (osana suomen kieltä, 2-5 tuntia viikossa)

 • Verbirektioiden harjoittelua (1 tunti viikossa)
 • Keskustelukurssi (1 tunti viikossa, keskusteluaiheet ovat erilaiset kuin tavallisilla tunneilla)
 • Opiskelutekniikat (lukuvuoden alussa 2 tuntia viikossa)
 • Puheviestintä (yhteensä n. 25 tuntia lukuvuoden aikana)
 • Äänikirja (kuunnellaan äänikirja yhdessä: harjoitellaan kuuntelemista ja laajennetaan samalla sanavarastoa)
 • Kaunokirjallisuus (tutustutaan suomalaiseen kaunokirjallisuuteen, luetaan erilaisia novelleja ja keskustellaan)
 • Kurssijulkaisu (suunnitellaan ja toteutetaan oma julkaisu, esim. kurssilehti)