Jatko-opintoihin valmistava koulutus

Hakuaika syksyn 2022 kurssille alkaa 14.3.2022. Opiskelijavalinnat tehdään kesäkuussa. Mahdollisia peruustupaikkoja voi tiedustella elokuussa.

8.8.2022–26.5.2023, 38 opintopistettä

JAVAK-kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo saavuttaneet vähintään tason B1 (YKI 3) suomen kielessä. Lukuvuoden mittaisten opintojen aikana pyritään kehittämään ja vahvistamaan kielitaitoa siten, että opiskelija voi saada keskitason YKI-testistä tason 4 tai osallistua ylimmän tason YKI-testiin.

Suomen kielen opinnot

Koulutus sopii maahanmuuttajille, jotka haluaisivat opiskella suomalaisessa korkeakoulussa (yliopisto, AMK) suomeksi tai jotka tarvitsevat sujuvampaa kielitaitoa voidakseen työskennellä omassa ammatissaan, esim. sairaanhoitajana.

Kurssilla on opintomaksu 100 € / lukukausi eli koko vuoden aikana opinnot maksavat 200 €. Maksun voi maksaa erissä. Opintojen aikana on mahdollista saada työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu) tai kotoutumisajan jälkeen KELAn opintotukea. Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus myös asua opistolla erillistä korvausta vastaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda omat eväät tai syödä opiston ravintolassa lounas 5,5 €:n hintaan.

Opinnot on jaettu pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin. Pakollisiin kursseihin kuuluvat suomen kieli (rakenteet ja sanastot, tekstitaidot sekä verbirektiot), yhteiskunnalliset opinnot, tietotekniikka ja opintojen ohjaus. Valinnaiset opinnot katsotaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Valinnaisia opintoja voivat olla median ja taiteen kurssit opiston muusta tarjonnasta, JAVAK-opiskelijoille tarkoitetut lisäkurssit tai esimerkiksi työharjoittelu. Katso lisätietoa opintojen sisällöstä sivun alalaidasta.

Suomen kielen tunneilla painotetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Osa-alueiden kehittymistä tuetaan monipuolisilla harjoituksilla sekä kieliopin ja sanaston kartuttamisella. Tekstitaitokurssilla opiskelija tottuu myös lukemaan ja kirjoittamaan erilaisia tekstejä sekä ymmärtämään eri tekstilajien merkityksen.

Koulutus on lukuvuoden mittainen, elokuusta toukokuun loppuun. Opintojen laajuus on 38 opintopistettä (25 h / viikko). Tunnit sijoittuvat pääsääntöisesti kello 8 ja 16 välille.

Lisätietoja kurssista ja opinnoista antaa suomen kielen opettaja Niina Salmi, etunimi.sukunimi@harjattula.fi, puh. 0207 488 616.

Lisätietoa opintojen sisällöistä

Rakenne ja sanastot -kurssit:

 • infinitiivimuodot (A-, MA- ja E-infinitiivit)
 • sijamuodot
 • objekti
 • partikkelit, adverbit
 • verbeistä johdetut nominit: VA- ja MATON-adjektiivit, agenttipartisiippi
 • verbien tapaluokat: imperatiivi, konditionaali (preesens, perfekti) ja potentiaali
 • verbien aikamuodot aktiivissa ja passiivissa
 • komparaatio ja eri sijamuodot
 • lausetyypit
 • lauseenvastikkeet
 • transitiiviset ja intransitiiviset verbit
 • teettoverbit
 • sanastoa eri aihepiireistä

Tekstitaidot

 • konjunktiot, sidossanat
 • viestit ja tyyli, otsikkoaineet, essee, referaatti, aineistopohjainen kirjoittaminen
 • työelämän asiakirjat
 • kielenhuolto (välimerkit, yhdyssanat)
 • luova kirjoittaminen, blogitekstit ym.
 • oman ammattialan tekstit ja sanasto