Erasmus-kurssi

Erasmus-kurssi järjestettiin ensimmäisen kerran lukuvuonna 2021-2022. Kurssin nimi tulee siitä, että se on suunniteltu osana Erasmus+-hanketta, johon Paasikivi-Opisto osallistuu. Kurssin sisältö ja materiaalit on siis tuotettu EU:n tuella.

Kielioppia ja kommunikointitaitoja edistyneille suomenoppijoille 

Kurssilla syvennetään kieliopin osaamista ja kehitetään samalla kommunikointitaitoja erityisesti kirjallisessa viestinnässä. Pääpainona ovat vaativammat kielioppirakenteet, joita tarvitaan esim. työelämäviestinnässä. Kurssi järjestetään monimuoto-opetuksena. 

Kurssi kestää yhteensä 6 kuukautta. Kerran kuukaudessa on kurssipäivä opistolla (lauantaisin, paitsi aloitus on pe-ilta + lauantai). Muina viikkoina opetus järjestetään etänä Meet-videoyhteyden kautta, 2 tuntia kerrallaan ilta-aikaan torstaisin. Kurssiin kuuluu myös itsenäisiä kotitehtäviä. Kurssin aikana opiskelija saa lisäksi henkilökohtaista ohjausta ja hänellä on mahdollisuus halutessaan tehdä itsenäisiä tehtäviä laajasta kielioppipankista.

Kurssi sopii opiskelijoille, joilla on jo vähintään B2-taso suomessa ja jotka kykenevät myös itsenäiseen opiskeluun.  Kurssi sopii hyvin esim. työssäkäyville henkilöille, jotka käyttävät suomea arkielämässään, mutta haluaisivat kerrata tai laajentaa tietämystään kieliopista.

Aikataulu 

Lähiopetuspäivät opistolla: 2.-3.9.2022: Kurssin aloitus, yhteensä 10 oppituntia. Tunnit ovat perjantaina klo 17-20 ja lauantaina klo 9-15.
1.10. lauantai, 6 oppituntia
19.11. lauantai, 6 oppituntia
10.12. lauantai, 6 oppituntia
14.1. lauantai, 6 oppituntia
11.2. lauantai, 6 oppituntia

Etäopetuspäivät Google Meet-videoyhteyden avulla:

8.9., 6.10., 13.10., 27.10., 3.11., 10.11., 24.11., 1.12., 15.12., 5.1., 12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 16.2. Tunnit ovat joka kerta klo 17-18.30.

Opetusta on yhteensä 70 oppituntia (40 lähiopetuksessa, 30 etäopetuksessa). Kurssiin kuuluu myös itsenäisiä tehtäviä sekä kaksi henkilökohtaista tapaamista omaopettajan kanssa joko etänä tai opistolla.

Lähiopetuksen paikka ja lisätiedot 

Opetus järjestetään Paasikivi-Opistolla (Harjattulantie 80, 20960 Turku) Kakskerran saaren idyllisessä kartanomiljöössä. Opistolla on mahdollisuus myös yöpyä. Kurssipäivinä ruokailut ym. ovat opiston tiloissa.

Opistolla on paljon ilmaista pysäköintitilaa. Bussi numero 15 (Keskusta – Harjattula) tulee opiston pihalle saakka.

Kurssin sisältö 

Lähiopetuspäivien aikana käsitellään sekä kielioppiaiheita että harjoitellaan kielenkäyttöä projektioppimisen kautta. Projektioppimisen tehtävät tehdään parin kanssa tai pienryhmissä, ja ne sisältävät sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia.

Kurssilla opiskellaan ainakin seuraavia kielioppiasioita: lausetyypit ja -rakenteet, lauseenvastikkeet, partisiipit, objekti, verbiparit, harvinaiset sijamuodot (instruktiivi, komitatiivi ja abessiivi), passiivi ja 0-persoona ja teettoverbit.  Lisäksi opiskelija saa harjoitella omien toiveidensa ja opettajan neuvojen mukaisesti erilaisia kielioppiasioita itsenäisten harjoitusten avulla. Kurssilaisten käytössä on laaja kielioppipankki, jonka tehtävät on laadittu Paasikivi-Opiston opiskelijoille.

Kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstilajien kirjoittamista. Opiskelija saa teksteistään henkilökohtaista palautetta ja kehitysehdotuksia.

Lisäksi kurssilla harjoitellaan muita asioita (esim. idiomit, sidossanat) ja suullista viestintää erilaisissa tilanteissa.

Kurssin alussa jokainen osallistuja saa ns. oman opettajan, joka seuraa opiskelijan edistymistä ja antaa henkilökohtaista palautetta sekä kehittämisehdotuksia. Näin pystytään varmistamaan se, että jokainen osallistuja saa kurssista maksimaalisen hyödyn.

Kurssille osallistumisen edellytykset 

Osallistujalla tulee olla jo noin B2-taso (YKI4) suomen kielessä. Etäopetusta varten opiskelija tarvitsee käyttöönsä tietokoneen ja toimivan internetyhteyden. Opiskelijalla tulee olla riittävät IT-taidot, jotta hän pystyy osallistumaan video-opetukseen ja tekemään tehtävät verkkoympäristössä.  Kurssilla käytetään pääsääntöisesti Googlen ohjelmia (Classroom, Meet jne.)

Hinta 

206 euroa, sisältää lähiopetuspäivien ruokailut (aamiainen ja lounas) sekä laskutuksen. Kurssimaksu pitää maksaa ennen kurssin aloitusta.

Haku kurssille 

Valitsemme opiskelijat kurssille hakemusten perusteella. Hakuaika on 1.6.-10.8.2022. Voit täyttää hakulomakkeen Wilmassa. Opiskelijavalinnat tehdään heti hakuajan päättymisen jälkeen.

Lisätietoja 

Lisätietoja kurssista antavat opettajat Niina Kuusivaara ja Anni Toikka (etunimi.sukunimi@harjattula.fi).