Visual design -opintolinja

Haku lukuvuoden 2024-2025 opintolinjalle alkaa 1.3.2024. Täytä hakulomake ja hae mukaan!

2.9.2024–23.5.2025, 40 opintopistettä

Perusteet 2.9.–20.12.2024, 15 viikkoa

Syventävät opinnot 7.1.–23.5.2025, 19 viikkoa

Opintomaksut

Visual design -opintolinjalla kehität omaa kuvallista ilmaisuasi ja digitaalisia taitojasi uudelle tasolle. Ilmapiiri on kannustava ja kokeilevaan työskentelyyn rohkaiseva. Opiskelu on käytännönläheistä ja oppimistehtävien kautta tutustut monipuolisesti visuaalisen viestinnän, suunnittelun ja muotoilun alaan.

Lukuvuoden aikana saat hyvät digitaaliset taidot piirto- ja taitto-ohjelmissa.

Tietojen ja taitojen lisäksi saat myös paljon muuta: meillä opiskelet  innostavassa ja turvallisessa ympäristössä, saat uusia kavereita,  pääset toteuttamaan itseäsi ja  kehittämään  oppimistaitojasi. Saat tukea ja ohjausta esimerkiksi jatko-opintopaikan hakemisessa. Opiskelijoidemme hyvinvointi on meille tärkeää.  Katso lisää, mitä muita asioita pidämme oppimisessa tärkeinä.

Kenelle opinnot sopivat?

Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää luovaa ja viestinnällistä ilmaisuaan muotoilussa, kuvittamisessa ja graafisessa suunnittelussa. Aiempaa osaamista et tarvitse, avoin mieli ja halu kehittyä riittävät.

Opinnot sopivat hyvin myös visuaalisen muotoilun ja graafisen suunnittelun jatkokoulutuksiin pyrkiville. Lisäksi opinnot toimivat oivana täydennyskoulutuksena esimerkiksi yrittäjinä tai markkinointiviestinnän parissa työskenteleville henkilöille.

Opintojen  sisältö ja  rakenne

Syyslukukauden opinnot muodostuvat digitaalisen tekniikan ja luovan työskentelyn kursseista. Osaamistasi täydentävät taidehistorian ja kolmiulotteisen ilmaisun opinnot. Lisäksi voit opiskella valinnaisia opintoja, kuten valokuvausta, kuvataidetta ja avoimen yliopiston luovan kirjoittamisen perusopintoja.

Kevätlukukauden opinnoissa syvennät taitojasi sisällön ja viestinnän suunnittelussa. Omaa julkaisutoimintaa tuetaan yhteisellä näyttelyllä ja portfoliotyöskentelyllä. Tutuiksi tulevat myös typografia ja taittaminen sekä printti- ja verkkomedia.

Perusteet, syyslukukausi

 • Johdanto visuaaliseen suunnitteluun ja työskentelyyn
 • Digital arts
  • Luova kuvakerronta ja kuvitustekniikat
  • Logojen ja tunnusten muotoilu
  • Printtikuvioiden suunnittelu
  • Julkaisugrafiikka
 • Graafiset piirto- ja taitto-ohjelmat:
  • Illustrator
  • Photoshop
  • InDesign
 • Johdanto taidehistoriaan
 • Kolmiulotteinen ilmaisu
 • Opintojen ohjaus
 • Kuvataidetyöpaja*
 • Avoimen AMK:n ja yliopiston opintoja*

Syventävät, kevätlukukausi

 • Viestinnällinen suunnittelu
  • Julistesuunnittelu
  • Pakkaussuunnittelu
  • Julkaisugrafiikka
 • Pääsykokeisiin valmentautuminen ja portfoliotyöskentely
 • Valokuva ilmaisuvälineenä
 • Verkkoviestinnän suunnittelu ja toteutus
 • Taittotyöskentely
  • InDesign
 • Pop up  & seminaari -viikko
 • Projektiopinnot *
 • Opintojen ohjaus
 • Kuvataidetyöpaja*
 • Avoimen AMK:n ja yliopiston opintoja*

*) Valinnaiset opinnot.

Yleistä kansanopisto-opinnoista

Sinulla on mahdollisuus valita koko lukuvuosi tai syys-/kevätlukukausi. Kontaktiopetusta saat noin viisi tuntia päivässä, mikä mahdollistaa esim. ilta- tai viikonlopputöissä käymisen opiskelun ohella. Opiskelupäivä alkaa pääsääntöisesti klo 9.30 ja päättyy klo 14. Voit myös opiskella omatoimisesti opiston tiloissa muina aikoina.

Opintolinja toteutetaan vapaan sivistystyön lain mukaisesti pitkänä kansanopiston opintolinjana. Opinnoista peritään opintomaksu. Voit hakea Kelalta opintotukea tai opiskella työttömyysrahan avulla. Katso lisää opintomaksusta ja opintojen rahoituksesta.

Opintomaksu sisältää lounaan, keskeisten opintomateriaalien kulut, laitteiden ja opetustilojen käytön sekä opinto-ohjelman mukaiset erityismateriaalit. Lisäksi opiskelijat maksavat avoimen yliopiston opinnoista niistä säädetyt maksut, mikäli opiskelija haluaa näitä opintoja suorittaa.  Vapaan sivistystyön opiskelijoilla on mahdollisuus myös  majoittua opistolla  lisämaksusta.

Hakeminen ja lisätiedot

Haku lukuvuoden 2024–2025 opintolinjoille alkaa 1.3.2024. Täytä hakulomake ja hae mukaan! Linjan opiskelijat valitaan hakemuksien perusteella. Lisätietoja hakuprosessista saat opintotoimistostamme: opisto(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 600.

Visual design -opinnoista vastaa opettaja Petteri Huotari: etunimi.sukunimi(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 619.