Kuvataiteen opintolinja

Haku lukuvuoden 2019–2020 opintolinjoille alkaa 13.3.2019. Hakulomake julkaistaan tällä sivulla samana päivänä.

2.9.2019–22.5.2020, 34 opintoviikkoa

Perusteet 2.9.–20.12.2019, 15 viikkoa

Syventävät opinnot 7.1.–18.5.2019, 19 viikkoa

Kuvataiteen opintolinja on osa vapaan sivistystyön opintoja. Opinnot suuntaavat opiskelijan henkilökohtaisen näkemyksen ja taitojen vahvistamiseen. Kuvataidelinjalla opitut taidot ja työskentelytavat antavat pohjaa useille aloille. Monet kuvataidelinjan opiskelijoista hakevat opinnoista lisäpotkua korkeakouluhakuihin tai syvempää näkemystä taiteen harrastamiseen.

Kuvataidetta opitaan tekemällä, joten työskentely taiteen parissa on linjan keskiössä. Meillä piirretään, maalataan, kuvataan, rakennetaan, kerätään, koostetaan ja keskustellaan.

Opinnot soveltuvat kaikille kuvataiteesta ja visuaalisesta ilmaisusta kiinnostuneille. Osaamista ei tarvitse olla, innostusta ja avointa mieltä kylläkin.

Kuvataiteen opinnot koostuvat pääsääntöisesti taitokursseista ja ilmaisukursseista. Taitokurssit sisältävät mm. perspektiivipiirtämistä, värioppia, mallipiirustusta ja valokuvauksen tekniikkaa. Ilmaisukursseilla sovelletaan taitokursseilla saatuja taitoja opiskelijan oman ilmaisun kehittämisessä. Ilmaisukursseja ovat esimerkiksi maalauksen ja piirtämisen jaksot sekä omien taideprojektien suunnittelu ja toteutus. Itseohjautuvia työpajoja voidaan myös räätälöidä opiskelijan tarpeiden mukaisiksi. Katso tarkemmat kuvaukset opinnoista sivun alalaidasta.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita koko lukuvuosi tai syys/kevätlukukausi. Kontaktiopetusta on noin viisi tuntia päivässä, mikä mahdollistaa esim. ilta- tai viikonlopputöissä käymisen opiskelun ohella. Omatoiminen työskentely opiston tiloissa on mahdollista myös iltaisin.

Opinnoista peritään opintomaksu, jota voi kattaa esimerkiksi KELAn opintotuella. Opintomaksu sisältää lounaan, keskeisten opintomateriaalien kulut, laitteiden ja opetustilojen käytön sekä opinto-ohjelman mukaiset erityismateriaalit. Lisäksi opiskelijat maksavat avoimen yliopiston arvosanoista niistä säädetyt maksut, mikäli opiskelija haluaa näitä opintoja suorittaa. Vapaan sivistystyön opiskelijoilla on mahdollisuus myös majoittua opistolla lisämaksusta.

Opintojen rakenne

Perusteet, syyslukukausi 2018

Syventävät, kevätlukukausi 2019

*) Valinnaiset opinnot. Vaihtoehtoisesti voit valita kuvataiteen työpajaopintoja ja/tai tietotekniikan opintoja.

Paasikivi-Opisto pidättää oikeuden muutoksiin.

Lisätiedot

Haku lukuvuoden 2019–2020 opintolinjoille alkaa 13.3.2019. Hakulomake julkaistaan tällä sivulla samana päivänä. Linjan opiskelijat valitaan hakemuksien perusteella. Lisätietoja hakuprosessista saat opintotoimistostamme: opisto(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 600.

Kuvataiteen opinnoista vastaa opettaja Juha Welling: etunimi.sukunimi(at)harjattula.fi

Sosiaalinen media

Tutustu ja seuraa kuvataiteen opintolinjaa Instagramissa (@pokuvis).