Suomen kielen ja kulttuurin opinnot

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPINNOT (suomen kielen jatkokurssit)

Hakuaika kevään 2022 kursseille on 4.10.-12.11.2021 Hakulomake päivitetään tälle sivulle hakuajan alkaessa. Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen, joka järjestetään maanantaina 22.11.2021.

4.1.–27.5.2022, 20 opintoviikkoa

Maahanmuuttajille suunnattujen opintojen tarkoituksena on kehittää opiskelijan kielitaitoa ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta sekä lisätä tietoa ja valmiuksia, jotka auttavat toimimaan yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä sekä toimimaan työelämässä.

Kurssi sopii opiskelijoille, jotka osaavat jo jonkin verran suomea. Kurssilla on tasoryhmät, joiden aloitustasot ovat noin A2.1-B1.2 välillä.

Voittajat

Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on jo kielitaitotaso A2 (alkeistaito) ja jotka ovat oikeutettuja työttömyysetuuteen tai KELAn opintotukeen. Lisäksi kaikkien opiskelijoiden tulee olla vähintään 17-vuotiaita ja heillä pitää olla oleskelulupa.

Kurssilla on opintomaksu 100 € / lukukausi. Opintomaksun voi maksaa erissä. Opintojen aikana opiskelijan on mahdollista saada työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu) tai kotoutumisajan jälkeen KELAn opintotukea. Opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda omat eväät tai syödä opiston ravintolassa lounas 5,5 €:n hintaan.

Kurssilla on suomen kielen opintoja, kulttuuriopintoja sekä tietotekniikkaan liittyviä opintoja. Suomen kielen tunneilla opiskellaan ryhmän tasoa vastaavien tavoitteiden mukaisesti sanastoa, kielioppia, lukemista, kuuntelemista, puhumista ja kirjoittamista.

Kulttuuriopinnot on jaettu viiteen osa-alueeseen.
1. Kulttuuri: Opiskellaan suomalaisen kulttuurin keskeisiä asioita (tapakulttuuri, musiikki, ruokakulttuuri, luonto, taide, historia, uskonto ja arvot) sekä esitellään omaa kulttuuria ja tutustutaan muihin kulttuureihin projektien avulla.

2. Työelämä Suomessa: Tutustutaan jatko-opintomahdollisuuksiin ja täydennyskoulutukseen sekä suomalaiseen työkulttuuriin ja yritystoimintaan (oman yrityksen perustaminen, freelancer-toiminta, osuuskuntatoiminta). erilaisten ryhmätöiden ja projektien keinoin.

3. Peruspalvelut: Tutustutaan Kelan, poliisin, kirjaston ja muiden opiskelijoita kiinnostavien kohteiden palveluihin ja toimintaan esimerkiksi vierailuiden sekä toiminnallisen oppimisen ja taiteen keinoin.

4. Yhdistystoiminta: Tutustutaan yhdistystoimintaan ja harjoitellaan yhdistystoiminnan perusteita käytännön tasolla opiston omassa kansainvälisessä yhdistyksessä.

5. Tiedostava kansalainen: Opiskellaan kierrätystä, luonnonsuojelua ja ekologisuutta sekä tutustutaan vaaleihin ja äänestämiseen, maahanmuuttoon ja kansalaisuusasioihin sekä tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin. Työtapoina käytetään yhteisiä projekteja, toiminnallista oppimista ja vierailuja.

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa myös työharjoittelua.

Opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa: syksyn kurssit (18 ov, 450 t) alkavat elokuussa ja kevään kurssit (20 ov, 500 t) tammikuussa. Opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa kurssilta toiselle. Kontaktiopetusta on 25 tuntia viikossa. Jokaisella ryhmällä on oma aikataulu, mutta kaikki oppitunnit sijoittuvat kello 8 ja 16 välille.

Keväällä 2022 järjestettävistä kursseista lisätietoa saa Niina Salmelta (niina.salmi(ät)harjattula.fi) tai Anni Toikalta (anni.toikka(ät)harjattula.fi).