Suomen kielen ja kulttuurin opinnot

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPINNOT (suomen kielen jatkokurssit)

Hakuaika kevätlukukauden 2024 kurssille on päättynyt ja kaikki hakijat on kutsuttu pääsykokeeseen, joka järjestetään tiistaina 21.11. Valitsemme opiskelijat pääsykokeen perusteella. Peruutuspaikkoja voi tiedustella tammikuussa.

9.1.–31.5.2024, 20 opintopistettä

Maahanmuuttajille suunnattujen opintojen tarkoituksena on kehittää opiskelijan kielitaitoa ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta sekä lisätä tietoa ja valmiuksia, jotka auttavat toimimaan yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä sekä toimimaan työelämässä.

Kurssi sopii opiskelijoille, jotka osaavat jo jonkin verran suomea. Kurssilla on tasoryhmät, joiden aloitustasot ovat noin A2.1-B1.1 välillä.

Voittajat

Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on jo kielitaitotaso A2 (alkeistaito) ja jotka ovat oikeutettuja työttömyysetuuteen tai KELAn opintotukeen. Lisäksi kaikkien opiskelijoiden pitää olla vähintään 17-vuotiaita ja heillä pitää olla oleskelulupa.

Kurssilla on materiaalimaksu 106 € / lukukausi, joka sisältää 6 € laskutuskuluja.  Opintojen aikana opiskelijan on mahdollista saada työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu) tai kotoutumisajan jälkeen KELAn opintotukea. Opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda omat eväät tai syödä opiston ravintolassa lounas 6,40 €:n hintaan.

Kurssilla on suomen kielen opintoja, kulttuuriopintoja sekä tietotekniikkaan liittyviä opintoja. Suomen kielen tunneilla opiskellaan ryhmän tasoa vastaavien tavoitteiden mukaisesti sanastoa, kielioppia, lukemista, kuuntelemista, puhumista ja kirjoittamista.

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa myös työharjoittelua.

Uutta vuonna 2024

Kevätlukukaudella 2024 aloitamme oman opintolinjan kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja se on opiskelijalle maksuton. Kotoutumisajan ylittäneet opiskelijat opiskelevat suomen kieltä samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Ryhmät jaetaan kielitaidon perusteella. Kotoutumisajan ylittäneiden opiskelijoiden opintoihin kuuluu suomen kielen opintojen lisäksi perustaitojen opintoja (työelämäosaaminen, tietotekniset valmiudet, informaatio- ja datalukutaito, opintojen ohjaus). Opintoihin hakeudutaan samalla hakulomakkeella kuin muihinkin suomen kielen ryhmiin. 

Opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa: syksyn kurssit (18 op, 450 t) alkavat elokuussa ja kevään kurssit (20 op, 500 t) tammikuussa. Opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa kurssilta toiselle. Kontaktiopetusta on 25 tuntia viikossa. Jokaisella ryhmällä on oma aikataulu, mutta kaikki oppitunnit sijoittuvat kello 8 ja 15 välille.

Kursseista saa lisätietoa Niina Kuusivaaralta (niina.kuusivaara(at)harjattula.fi) tai Anni Toikalta (anni.toikka(at)harjattula.fi).