Mediajournalismin opintolinja

Haku lukuvuoden 2019–2020 opintolinjoille alkaa 13.3.2019. Hakulomake julkaistaan tällä sivulla samana päivänä.

2.9.2019–22.5.2020, 34 opintoviikkoa

Perusteet 2.9.–20.12.2019, 15 viikkoa

Syventävät opinnot 7.1.–18.5.2019, 19 viikkoa

Mediajournalismin opintolinja on osa vapaan sivistystyön opintoja. Journalisti kerää, varmentaa ja analysoi tärkeitä ja olennaisia asioita sekä esittää niitä erilaisten joukkoviestimien välityksellä. Kaikki journalistinen työ edellyttää kirjoitus- ja esiintymistaitoja sekä tietotekniikan, av-laitteiden ja ohjelmistojen hallintaa.

Mediajournalismi

Opintoihin kuuluu johdanto median pariin ja lukuvuoden pituinen valmennuskurssi opiskelijalle, joka tähtää journalismin, lehtityön tai radio- ja tv-työn jatko-opintoihin.

Radio- ja tv-työ opitaan tekemällä, yhdistämällä teoriaa ja käytäntöä. Opintojen aikana kuvataan lyhyitä tarinoita sekä harjoitellaan uutisten ja dokumentaaristen juttujen tekemistä. Printti- ja verkkomedian opinnoissa keskitytään kuvan ja tekstin tuottamiseen toimittamalla verkkojulkaisua ja lehteä. Vastuuopettajan lisäksi kursseja vetävät media-alan ammattilaiset, toimittajat, valokuvaajat  ja muut media-alan osaajat.

Opinnot soveltuvat kaikille mediasta ja median tekemisestä kiinnostuneille.  Opinnot alkavat alkeista, joten osaamista ei tarvitse olla. Kiinnostus ja innostus alaan riittää.

Mediajournalismin opinnot koostuvat teorian ja käytännön taitoja yhdistävistä kokonaisuuksista, joissa tekemällä oppiminen on pääosassa. Media-alalla tekninen osaaminen on yhtä tärkeää kuin sisällön tuottaminen. Kurssit on jaettu sisällöllisesti teknisiin ja tuotannollisiin kokonaisuuksiin. Lisäksi opiskelijan on mahdollista suorittaa avoimen yliopiston opintoja: luovan kirjoittamisen opinnot.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita koko lukuvuosi tai syys-/kevätlukukausi. Kontaktiopetusta on noin viisi tuntia päivässä, mikä mahdollistaa esim. ilta- tai viikonlopputöissä käymisen opiskelun ohella. Omatoiminen työskentely opiston tiloissa on mahdollista myös iltaisin.

Opinnoista peritään opintomaksu, jota voi kattaa esimerkiksi KELAn opintotuella. Opintomaksu sisältää lounaan, keskeisten opintomateriaalien (ei kirjoja) kulut, laitteiden ja opetustilojen käytön sekä opinto-ohjelman mukaiset erityismateriaalit. Lisäksi opiskelijat maksavat avoimen yliopiston arvosanoista niistä säädetyt maksut, mikäli opiskelija haluaa näitä opintoja suorittaa. Vapaan sivistystyön opiskelijoilla on mahdollisuus myös majoittua opistolla lisämaksusta.

Opintojen rakenne

Perusteet, syyslukukausi 2018

Syventävät, kevätlukukausi 2019

 • Radiojournalismi
 • Tv-tekniikka
 • Dokumentaarinen tv-tuotanto
 • Kuvajournalismi
 • Pääsykokeisiin valmentautuminen
 • Toimitustyö: WE / ARE / PO
 • InDesign B
 • Puheviestintä
 • Viestintä ja ilmaisu
 • Pop up & seminaari -viikko
 • Projektiopinnot
 • Opintojen ohjaus
 • Valokuvaustyöpaja*
 • Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opintoja*

*) Valinnaiset opinnot. Vaihtoehtoisesti voit valita kuvataiteen työpajaopintoja ja/tai tietotekniikan opintoja.

Paasikivi-Opisto pidättää oikeuden muutoksiin.

Lisätiedot

Haku lukuvuoden 2019–2020 opintolinjoille alkaa 13.3.2019. Hakulomake julkaistaan tällä sivulla samana päivänä. Linjan opiskelijat valitaan hakemuksien perusteella. Lisätietoja hakuprosessista saat opintotoimistostamme: opisto(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 600.

Mediajournalismin opinnoista vastaa radio- ja tv-työn opettaja Sirpa Luntinen: etunimi.sukunimi(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 617.

Sosiaalinen media

Tutustu mediajournalismin opintolinjan artikkeleihin ja videoihin Paasikivi-Opiston Metassa (meta.paasikiviopisto.fi) ja YouTubessa.