Visual design -opintolinja

Haku lukuvuoden 2019–2020 opintolinjoille alkaa 13.3.2019. Hakulomake julkaistaan tällä sivulla samana päivänä.

2.9.2019–22.5.2020, 34 opintoviikkoa

Perusteet 2.9.–20.12.2019, 15 viikkoa

Syventävät opinnot 7.1.–18.5.2019, 19 viikkoa

Visual design -opintolinja on osa vapaan sivistystyön opintoja. Opinnot koostuvat graafisen suunnittelun keskeisistä kursseista logosuunnittelusta webdesigniin. Sisältö kokonaisuudessaan tarjoaa opiskelijalle hyvän mahdollisuuden kehittää omaa kuvallista, viestinnällistä ja muotoilullista osaamista. Työskentely on käytännönläheistä ja alan keskeiset ohjelmat tulevat tutuiksi harjoitustöiden kautta. Aiempaa osaamista ei tarvitse olla, kiinnostus ja halu kehittyä visuaalisessa viestinnässä riittävät.

Syyslukukausi alkaa visuaalisten taiteiden kurssilla ja jatkuu digital arts -opinnoilla. Painopiste on ilmaisullisten ja teknisten taitojen kehittämisessä, sekä perinteisillä tekniikoilla että digitaalisilla välineillä. Tutuiksi tulevat myös perspektiivipiirtäminen, väripigmentit ja -pikselit sekä typografian termit. Valinnaisissa työpajoissa voit syventää osaamistasi.

Kevätlukukausi vahvistaa viestintä- ja markkinointisuunnittelun taitoja pakkaus-, juliste- ja logosuunnittelun kursseilla. Taittotyöskentelyssä toteutetaan yhdessä median ja taiteen linjojen kanssa opiskelijoiden oma julkaisu. Pääsykokeisiin valmentautumista tuetaan harjoitustehtävien ja tehtäväpalautteen avulla. Kevään ohjelmaan kuuluu myös töiden julkaisufoorumit ja portfoliotyöskentely. Opiston kevätnäyttely tarjoaa myös tilaisuuden töiden esittelyyn.

Opinnot soveltuvat median, muotoilun ja erityisesti graafisen alan jatkokoulutuksiin pyrkiville sekä täydennyskoulutuksena esim. yrittäjinä tai markkinointiviestinnän parissa työskenteleville henkilöille.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita koko lukuvuosi tai syys/kevätlukukausi. Kontaktiopetusta on noin viisi tuntia päivässä, mikä mahdollistaa esim. ilta- tai viikonlopputöissä käymisen opiskelun ohella. Omatoiminen työskentely opiston tiloissa on mahdollista myös iltaisin.

Opinnoista peritään opintomaksu, jota voi kattaa esimerkiksi KELAn opintotuella. Opintomaksu sisältää lounaan, keskeisten opintomateriaalien (ei kirjoja) kulut, laitteiden ja opetustilojen käytön sekä opinto-ohjelman mukaiset erityismateriaalit. Lisäksi opiskelijat maksavat avoimen yliopiston arvosanoista niistä säädetyt maksut, mikäli opiskelija haluaa näitä opintoja suorittaa. Vapaan sivistystyön opiskelijoilla on mahdollisuus myös majoittua opistolla lisämaksusta.

Opintojen rakenne

Perusteet, syyslukukausi 2018

 • Visuaaliset taiteet
 • Taidehistoria
 • Perspektiivioppi
 • Digital arts (kuvittaminen, digitaalisen piirtämisen tekniikat, julkaisugrafiikka, typografia ja pakkaussuunnittelu)
 • Graafiset piirto- ja taitto-ohjelmat (Illustrator A ja B, Photoshop A ja InDesign A)
 • Opintojen ohjaus
 • Valokuvaustyöpaja*
 • Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opintoja*

Syventävät, kevätlukukausi 2019

 • Graafinen suunnittelu (julistepaja ja logosuunnittelu)
 • Valokuva ilmaisuvälineenä
 • Pääsykokeisiin valmentautuminen / oma projekti
 • Verkkoviestinnän suunnittelu ja toteutus
 • Portfoliotyöskentely
 • Taittotyöskentely (InDesign B)
 • Pop up & seminaari -viikko
 • Projektiopinnot
 • Opintojen ohjaus
 • Valokuvaustyöpaja*
 • Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opintoja*

*) Valinnaiset opinnot. Vaihtoehtoisesti voit valita kuvataiteen työpajaopintoja ja/tai tietotekniikan opintoja.

Paasikivi-Opisto pidättää oikeuden muutoksiin.

Lisätiedot

Haku lukuvuoden 2019–2020 opintolinjoille alkaa 13.3.2019. Hakulomake julkaistaan tällä sivulla samana päivänä. Linjan opiskelijat valitaan hakemuksien perusteella. Lisätietoja hakuprosessista saat opintotoimistostamme: opisto(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 600.

Graafinen suunnittelun opinnoista vastaa opettajamme Riitta Haikka: etunimi.sukunimi(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 619.

Sosiaalinen media

Tutustu ja seuraa visual design -opintolinjaa Instagramissa @povd17 ja @povd16.