Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Julkaisutuotannon osaamisala

Julkaisutuotannon osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia media-alalla julkaisutuotannon työtehtävissä. Perustutkinnon suorittanut voi toimia julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Tutkinto perustuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Valmistuneen tutkintonimikkeenä on mediapalvelujen toteuttaja.

Tutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Opinnoissa hankitaan perusosaaminen viestintätuotteiden suunnittelusta, toteutuksesta, valmistuksesta, tuottamisesta ja markkinoinnista.

Meillä perustutkinnon opiskelijat suuntautuvat ammattiopinnoissaan erityisesti graafiseen tuotantoon ja valokuvaukseen. Muita opintoja ovat esimerkiksi kuvankäsittely.

Paasikivi-Opiston tutkinnon osien tarjonta koostuu mm. seuraavista osista:*

Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osaamispistettä

 • Media-alalla toimiminen
 • Mediamateriaalin tekeminen
 • Julkaisutuotannossa toimiminen
 • Julkaisugrafiikan tuotanto
 • Media-alan 3D-mallintaminen
 • Kuvankäsittely
 • Valokuvatuotanto
 • Rakennetun valokuvan toteuttaminen
 • Verkkosivuston tekeminen
 • Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Media-alalla työskentely

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osaamispistettä

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

*) Paasikivi-Opiston tarjonta varmistuu kevään 2018 aikana.

Opiskelu Paasikivi-Opistolla

Opinnot ovat maksuttomat (opiskelijan on kuitenkin hyvä varautua pieniin opintomateriaali- ja matkakustannuksiin), ja niihin voi saada KELAn opintotukea. Perustutkinnon opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus ruokailla ja asua opistolla ilman lisämaksua.

Ammatillinen peruskoulutus kestää 3 vuotta ja sen laajuus on 180 osaamispistettä. Lukukausi alkaa elokuun puolivälissä. Tavallinen opiskelijan työviikko on maanantaista perjantaihin, ja oppitunnit sijoittuvat kello 8.40 ja 18.00 välille, yleensä klo 9.30–15.00.

Hakeminen

Koulutus on yhteishaussa keväisin. Jatkuvan haun hakuajankohdat julkaistaan myöhemmin. Hakeminen käy helposti osoitteessa opintopolku.fi, josta löydät myös lisätietoa pääsykokeista ja valintaperusteista. Pääsykokeet järjestetään kahdessa vaiheessa. Kaikki hakijat kutsutaan erikseen.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa sähköpostitse opisto(at)harjattula.fi tai puh. 0207 488 600.