Logoterapian opinnot

Logoterapia on arvo- ja tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

Koulutus sopii ammatillisena täydennyskoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, opetus- ja kasvatustyöhön, vanhustyöhön sekä työelämän asiantuntijoille.

Koulutus antaa jatkokelpoisuuden logoterapeutin opintoihin muiden edellytysten täyttyessä.

Paasikivi-Opisto järjestää yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutin kanssa logoterapian ammatillista lisäkoulutusta. Opinnot järjestetään monimuotoisina, mikä mahdollistaa opiskelun töiden ohessa.

Katso lisää: