Ajankohtaista

Suomen kielen kesäkurssi 3.6.-26.7.2024

Kesällä 2024 järjestämme suomen kielen kesäkurssin, joka on suunnattu kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja se on opiskelijalle maksuton. Kesäkurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: puhumista, kirjoittamista, kuuntelemista ja lukemista. Jokaisella viikolla on oma teemansa, johon myös sanasto ja kielioppiharjoitukset liittyvät.

Haku koulutukseen 15.2.-26.4.2024 täällä.

Kesäkurssi sopii maahanmuuttajille, jotka haluavat harjoitella suomen kieltä intensiivisesti kesän aikana.
Kurssin pituus on 8 viikkoa. Kesäkurssilla opetusta on neljänä päivänä viikossa (ma–to) hieman yli 6 tuntia päivässä. Oppituntien määrä viikossa on 25. Kurssin aikana opiskelijan on mahdollista saada työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu). Huomaa, että opiskelijoillamme on oltava voimassa oleva oleskelulupa.

Kevään 2024 yhteistyöopinnot Turun Taideakatemian kanssa

Paasikivi-Opisto ja Turun Taideakatemia järjestävät yhteistyössä Metsä: Ympäristö ja ekologisuus kuvataiteessa (5op) ja Metsä: Ympäristö ja ekologisuus valokuvataiteessa (5op) opintokokonaisuudet. Molempiin otetaan mukaan myös rajallinen määrä ulkopuolisia opiskelijoita.

Metsä: Ympäristö ja ekologisuus
kuvataiteessa 
(5 op) 

Perjantaisin 5.1.–3.5.2024
Opettaja Juha Welling
Avoimen AMK:n kurssi
Hinta 250 €
opiston ulkopuolisilta opiskelijoilta

Kurssi tutustuttaa opiskelijoita lähiluontoon hyödyntäen erilaisia
kuvataiteen metodeja ja tekniikoita. Kurssin aikana opiskelija voi hahmottaa
omaa luontosuhdettaan ja tutkia ja esittää sitä taiteen keinoin. Pohdimme myös,
miten kuvataide ja ekologisuus sopivat yhteen. 

Kurssin oppimisvälineinä ovat mm. luontoretket, luennot,
taiteilijaesittelyt, palautekeskustelut ja henkilökohtainen visuaalinen
työpäiväkirja eli oppimisportfolio. Metsä- ja ympäristöteema toimii
opiskelijoilla oman taiteellisen työskentelyn pohjana ja jokainen opiskelija
tekee kurssin aikana teoskokonaisuuden aihealueeseen liittyen. 

Itsenäisen kuvataiteellisen työskentelyn ohella kurssilaiset saavat ohjausta
ja säännöllistä palautetta työskentelystään ryhmäkeskustelujen, sekä opettajien
palautteen kautta. Aihetta pohjustetaan Turun taideakatemian, sekä
Paasikivi-Opiston opettajien luennoilla. Kurssin lopuksi rakennamme kurssilla
syntyneistä teoksista yhteisnäyttelyn.

Kurssin materiaalivalinnat ja tekniikat ovat opiskelijan itse valittavissa.
Tavoitteena on, että nämä valinnat tukevat sisällöllistä ilmaisua. Kurssilla
tehdään myös vapaamuotoinen oppimispäiväkirja.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: juha.welling(at)paasikiviopisto.fi tai p.
040 5946497

Metsä: Ympäristö ja ekologisuus valokuvataiteessa (5 op) 

Perjantaisin 5.1.-–3.5.2024
Opettaja Ulla Kudjoi
Avoimen AMK:n kurssi
Hinta 250 €
opiston ulkopuolisilta opiskelijoilta

Kurssi tutustuttaa opiskelijoita lähiluontoon hyödyntäen erilaisia valokuvan metodeja ja tekniikoita. Kurssin aikana opiskelija voi hahmottaa omaa luontosuhdettaan ja tutkia ja esittää sitä taiteen keinoin. Pohdimme myös, miten valokuva ja ekologisuus sopivat yhteen. 

Kurssin oppimisvälineinä ovat mm. luontoretket, luennot, taiteilijaesittelyt, palautekeskustelut ja henkilökohtainen visuaalinen työpäiväkirja eli oppimisportfolio. Metsä- ja ympäristöteema toimii opiskelijoilla oman taiteellisen työskentelyn pohjana ja jokainen opiskelija tekee kurssin aikana teoskokonaisuuden aihealueeseen liittyen. 

Aihetta pohjustetaan Turun Taideakatemian sekä Paasikivi-Opiston opettajien luennoilla. Itsenäisen taiteellisen työskentelyn ohella kurssilaiset saavat ohjausta ja säännöllistä palautetta ryhmäkeskustelujen sekä opettajien palautteen kautta. Kurssilla syntyneistä teoksista rakennetaan yhteisnäyttely.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: ulla.kudjoi(at)paasikiviopisto.fi tai p. 044 7007143

Uutta suomen kielen opiskelijoille

Aloitamme kevätlukukaudella 2024 uuden opintolinjan kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajille. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja se on opiskelijalle maksuton. Kotoutumisajan ylittäneet opiskelijat opiskelevat suomen kieltä samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Ryhmät jaetaan kielitaidon perusteella. Kotoutumisajan ylittäneiden opiskelijoiden opintoihin kuuluu suomen kielen opintojen lisäksi perustaitojen opintoja (työelämäosaaminen, tietotekniset valmiudet, informaatio- ja datalukutaito, opintojen ohjaus). Opintoihin hakeudutaan samalla hakulomakkeella kuin muihinkin suomen kielen ryhmiin. 

Kurssi alkaa 9.1.2024. Hakuaika kurssille päättyy 15.11.2023. Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen, jonka perusteella valitaan opiskelijat kurssille. Lisätiedot ja hakulomake: https://www.paasikiviopisto.fi/koulutukset/opinnot-maahanmuuttajille/suomen-kielen-ja-kulttuurin-opinnot/

Avoimet ovet

Tule tutustumaan media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opiskeluun Paasikivi-Opistossa. Avointen ovien päivä torstaina 25.1.2024 klo 9.30-13.

9.30–9.50  Tervetulotoivotus, opiston esittely ja ryhmiin jako, Mari Nurmio ja Katarina Hellström-Peippo, PAUD

9.50–10.25  Opistoon tutustumista ja opetuksen seuraamista, opettajat ja tutorit

10.25–11.00  Opistoon tutustumista ja opetuksen seuraamista, opettajat ja tutorit

11.10–11.55  Lounas, 5 €

12.00–13.00  Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Mari Nurmio ja Katarina Hellström-Peippo, PAUD

13.10  Bussi lähtee Harjattulasta

Ilmoitathan tulostasi osoitteeseen opisto(at)harjattula.fi, jotta osaamme varata riittävästi lounasta.

Uusi AMK-yhteistyö Turun Taideakatemian kanssa

Paasikivi-Opisto ja Turun Taideakatemia järjestävät yhteistyössä Omakuva & kuvataide (5op) ja Omakuva & valokuva (5op) opintokokonaisuudet. Molempiin otetaan mukaan myös rajallinen määrä ulkopuolisia opiskelijoita.

Omakuva & kuvataide (5op) 

Perjantaisin 8.9.- 8.12.2023
Opettaja Juha Welling
Avoimen AMK:n kurssi
hinta 250 €
opiston ulkopuolisilta opiskelijoilta

Kurssin aikana tutustutaan omakuvaan taiteellisen itseilmaisun muotona. Omakuvan avulla taiteen tekijä voi harjoittaa itsetutkiskelua, kokeilla erilaisia rooleja ja peilata omaa suhdetta ympäröivään todellisuuteen. 

Kurssin tavoite on tutustuttaa opiskelija itsenäiseen kuvataiteelliseen työskentelyyn, kehittää itsearviointikykyä osana työskentelyä, sekä tarjota erilaisia näkökulmia omakuvan teemasta.

Itsenäisen kuvataiteellisen työskentelyn ohella kurssilaiset saavat ohjausta ja säännöllistä palautetta työskentelystään ryhmäkeskustelujen, sekä opettajien palautteen kautta. Aihetta pohjustetaan Turun taideakatemian, sekä Paasikivi-Opiston opettajien luennoilla. Kurssin lopuksi rakennamme kurssilla syntyneistä teoksista yhteisnäyttelyn.

Kurssin materiaalivalinnat ja tekniikat ovat opiskelijan itse valittavissa. Tavoitteena on, että nämä valinnat tukevat sisällöllistä ilmaisua. Kurssilla tehdään myös vapaamuotoinen oppimispäiväkirja.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: juha.welling(at)paasikiviopisto.fi tai p. 040 5946497

Omakuva & valokuva (5op) 

Perjantaisin 8.9.- 8.12.2023
Opettaja Ulla Kudjoi
Avoimen AMK:n kurssi
hinta 250 €
opiston ulkopuolisilta opiskelijoilta

Kurssilla tutustutaan omakuvaan valokuvailmaisun keinoin. Omakuvan avulla voi harjoittaa itsetutkiskelua, kokeilla erilaisia rooleja ja peilata omaa suhdetta ympäröivään todellisuuteen.

Kurssin tehtävät tarjoavat uusia näkökulmia omakuvan teemaan ja niiden avulla opiskelija voi samalla testata itselleen uusia työskentelymetodeja. Aihetta pohjustetaan Turun Taideakatemian sekä Paasikivi-Opiston opettajien luennoilla. Itsenäisen taiteellisen työskentelyn ohella kurssilaiset saavat ohjausta ja säännöllistä palautetta ryhmäkeskustelujen sekä opettajien palautteen kautta. Kurssilla syntyneistä teoksista rakennetaan yhteisnäyttely.


Ilmoittautuminen ja lisätiedot: ulla.kudjoi(at)paasikiviopisto.fi tai p. 044 7007143

Median ja taiteen opintolinjojen POP UP -opisto

Paasikivi-Opiston Median ja Taiteen opintolinjojen POP UP -opisto järjestetään yhdeksättä kertaa kauppakeskus Hansassa. Vuoden 2023 tapahtuman teema on Kuva ja kieli -tulevaisuuden kommunikaatio. Tapahtumassa on seminaari, työpajoja ja opiskelijoiden töiden näyttely. Tapahtuma on kaikille kävijöille avoin. Kaikille vapaita työpajoja on useita erilaisia, joihin voi osallistua yksin tai ryhmittäin. Ryhmien ohjauksesta ja opastamisesta vastaavat Paasikivi-Opiston opettajien lisäksi opiskelijat.

POP UP -opisto on kauppakeskus Hansassa (Thalia-tori, 2. krs). Avoinna yleisölle ma-la 18.4.–21.4. klo 10–18 ja su 22.4. klo 12–16

Seminaari Kuva ja Kieli – tulevaisuuden kommunikaatio

Seminaarissa paneudutaan kuvan ja kielen merkitykseen kommunikaatiossa, millaista on kuvan ja kielen voima yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa keskustelussa. Seminaarin puhujat ovat median ja taiteen alojen ammattilaisia.

Tiistaina 18.4. klo 10.30–12.00 ”Onko myrskyn silmässä mahdollista levätä?”
Leena Kela, performanssitaiteilija, tohtorikoulutettava Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa


Torstaina 20.4. klo 10.30–12.00 ”Meemit informaatio- ja viihdemuotona sosiaalisessa mediassa”
Rami Mähkä FT, mediakulttuurin dosentti, digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Turun yliopistossa

Työpajat

  • AI-avusteinen seinämaalaus, ti–to klo 13.00–18.00, ke ja pe klo 10.00–18.00
  • Muotokuvapiirustus, ke – pe klo 10.00–12.00 ja 13.00–15.00
  • Valokuvauspaja – Muotokuvaus studiossa, ke klo 10.00–12.00 ja 13.00–15.00
  • Valokuvauspaja – Inspiraatiokuvaus studiossa, pe klo 10.00–12.00 ja 13.00–15.00
  • Digitaalisesti piirtäen paja, to klo 13.00–14.00 ja pe klo 10.00–12.00
  • Meemityöpaja, ke klo 10.00–12.00, to klo 13.00–14.00 ja pe klo 13.00–15.00
  • Kaupunkiruno-äänityöpaja, ke klo 10.00–12.00 ja 13.00–15.00

Haku median ja taiteen opintolinjoille on alkanut

Haaveiletko ammatista kulttuurialalla? Haetko yhteishaussa korkeakouluun opiskelemaan kulttuurialaa? Mikä on suunnitelmasi, jos opiskelupaikka korkeakoulussa ei aukene ensimmäisellä yrityksellä? Vai oletko alanvaihtaja, etsit vielä omaa suuntaasi tai haluat syventää ammattitaitoasi esimerkiksi opintovapaalla?

Vapaan sivistystyön median ja taiteen opintolinjamme antavat sinulle mahdollisuuden toteuttaa itseäsi! Valittavanasi on kuvataiteenjournalisminvalokuvauksenVisual design -opintolinjat. Lisäksi voit suorittaa avoimia  AMK- ja yliopisto-opintoja.

Täytä hakulomake täältä.

Keramiikkatyöpaja, 2 op

Keskiviikkoisin klo 17–20, 18.1.–17.5.2023

Työpaja vapaalle ja kokeilevalle työskentelylle keramiikan materiaaleilla. Lähtökohtana työskentelylle on käsillä rakentaminen ohjatusti tai itsenäisesti. Työpaja sopii sekä vasta-alkajille että kokeneemmille tekijöille, jotka kaipaavat tilaa ja aikaa saven kanssa työskentelylle. Opettajana TAM Anna Tahkola. Kurssin ohjelmaa pyritään muokkaamaan osallistujien toiveiden mukaisesti.

Kurssin hinta 220 € /henkilö. Kurssimaksu sisältää ohjauksen, työskentelytilat, materiaalit ja poltot.

Ilmoittautumiset: anna.tahkola(at)paasikiviopisto.fi