Luovien alojen yrittäjyyden ja viestinnän opintolinja

Opintolinjalle ei ole hakua vuonna 2020.

27.8.2018–18.5.2019, 34 opintoviikkoa

Perusteet 27.8.–21.12.2018, 15 viikkoa

Syventävät opinnot 7.1.–18.5.2019, 19 viikkoa

Luovien alojen yrittäjyyden ja viestinnän opintolinja on uudentyyppinen kansanopisto-opintolinja, jossa opiskelija voi yksittäisin opintolinjan sijaan valita oman ammatillisen kiinnostuksensa mukaisen tai elämäntilanteeseensa sopivan viestinnän opintopolun. Kaikille opiskelijoille opintoihin sisältyy yritystoiminnan opintoja.

Yritystoiminnan opinnot

Yritystoiminnan opinnoissa korostuu luovien alojen yrittäjyys. Luovia aloja ovat esimerkiksi elokuva- ja tv-tuotanto, mainonta ja markkinointiviestintä, kuvataide ja viestintäala. Yrittäjäasenteen ja yrityksen hallinnollisen pyörittämisen lisäksi opinnot painottuvat markkinointiin – esimerkiksi oman toiminimen markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Opinnoissa korostuvat sopivan kokoiset, viikoittaiset välitavoitteet ja tekemällä oppiminen.

Viestinnän opinnot

Viestinnän opinnot muodostuvat Paasikivi-Opiston median ja taiteen opintolinjojen tarjonnasta. Opiskelija voi valita mielenkiintonsa mukaisen viestinnän alan opintopolun tai keskittyä suorittamaan avoimen yliopiston perusopintoja.

Opintopolut

Graafisen viestinnän polku

Polku sopii opiskelijalle, jonka ammatillisena kiinnostuksen kohteena on graafinen suunnittelu ja viestintä. Opiskelija voi toimia esimerkiksi graafisen alan freelancerina, ja kaipaa lisävirikkeitä oman yrittäjyytensä ja markkinointinsa hoitamiseen. Polkuopinnot on integroitu Visual design -opintolinjan opintoihin.

Valokuvauspolku

Polku sopii opiskelijalle, joka toimii esimerkiksi valokuvaajana omalla toiminimellä. Yritystoiminnan opinnot antavat hänelle eväitä toimintansa kehittämiseen ja markkinointiin. Polkuopinnot on integroitu valokuvauksen opintolinjan opintoihin.

Mediatuotannon polku

Polku sopii opiskelijalle, joka on tai tähtää freelancetoimittajaksi, mediatuottajaksi tai vaikkapa bloggariksi/vloggariksi. Yritystoiminnan lisäksi opinnoissa korostuvat tv-, radio- ja toimitustyö. Polkuopinnot on integroitu mediajournalismin opintolinjan opintoihin.

Korkeakoulupolku

Yritystoiminnan opintojen lisäksi opiskelija voi suorittaa avoimen yliopiston opintoja. Polku sopii yrittäjänä toimivalle tai työssäkäyvälle opiskelijalle. Polku vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen opiskeluun. Lähiopetusta on pääsääntöisesti maanantaisin ja perjantaisin.

Opintomaksu

Opinnoista peritään opintomaksu, jota voi kattaa esimerkiksi KELAn opintotuella. Opintomaksu sisältää lounaan, keskeisten opintomateriaalien kulut, laitteiden ja opetustilojen käytön sekä opinto-ohjelman mukaiset erityismateriaalit. Lisäksi opiskelijat maksavat avoimen yliopiston arvosanoista niistä säädetyt maksut, mikäli opiskelija haluaa näitä opintoja suorittaa. Vapaan sivistystyön opiskelijoilla on mahdollisuus myös majoittua opistolla lisämaksusta.

Lähiopetusta on pääsääntöisesti vähintään 25 tuntia viikossa (pois lukien korkeakoulupolku, jossa lähiopetusta on noin 8 tuntia viikossa).

Opintolinjan opinnot ovat kansanopisto-opintoja, jotka toteutetaan vapaan sivistystyön lain mukaisesti.

Paasikivi-Opisto pidättää oikeuden muutoksiin.

Lisätiedot

Lisätietoja hakuprosessista saat opintotoimistostamme: opisto(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 600.

Opintolinjan toteutuksesta vastaa Tommi Siivonen: etunimi.sukunimi(at)harjattula.fi