Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Julkaisutuotannon osaamisala

Yhteishaku: 21.2.–21.3.2023. Hae mukaan Opintopolussa!

Avoimet ovet: 15.11.2022 ja 26.1.2023. Lue lisää täältä ja ilmoittaudu mukaan.

Julkaisutuotannon osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia media-alalla julkaisutuotannon työtehtävissä. Perustutkinnon suorittanut voi toimia julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Tutkinto perustuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Valmistuneen tutkintonimikkeenä on mediapalvelujen toteuttaja.

Tutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Opinnoissa hankitaan perusosaaminen viestintätuotteiden suunnittelusta, toteutuksesta, valmistuksesta, tuottamisesta ja markkinoinnista.

Meillä perustutkinnon opiskelijat suuntautuvat ammattiopinnoissaan erityisesti graafiseen tuotantoon, valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn. Muita opintoja ovat esimerkiksi videotuotanto, 3D-mallintaminen ja verkkosivuston tekeminen.

Paasikivi-Opiston tutkinnon osien tarjonta koostuu mm. seuraavista osista:

Ammatilliset tutkinnon osat, 145 osaamispistettä

 • Media-alalla toimiminen
 • Mediamateriaalin tekeminen
 • Julkaisutuotannossa toimiminen
 • Julkaisugrafiikan tuotanto
 • Media-alan 3D-mallintaminen
 • Kuvankäsittely
 • Valokuvatuotanto
 • Rakennetun valokuvan toteuttaminen
 • Verkkosivuston tekeminen
 • Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Media-alalla työskentely

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osaamispistettä

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelu Paasikivi-Opistolla

Opinnot ovat maksuttomat (opiskelijan on kuitenkin hyvä varautua pieniin opintomateriaali- ja matkakustannuksiin), ja niihin voi saada KELAn opintotukea. Perustutkinnon opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus ruokailla ja asua opistolla ilman lisämaksua.

Ammatillinen peruskoulutus kestää tyypillisesti 3 vuotta ja sen laajuus on 180 osaamispistettä. Lukukausi alkaa elokuun alkupuolella. Tavallinen opiskelijan työviikko on maanantaista perjantaihin, ja oppitunnit sijoittuvat kello 8.40 ja 18.00 välille, yleensä klo 9.30–15.00.

Hakeminen

Koulutus on yhteishaussa keväisin. Jatkuvan haun hakuajankohdat julkaistaan myöhemmin. Hakeminen käy helposti osoitteessa opintopolku.fi. Kevään 2023 yhteishaussa Paasikivi-Opiston opiskelijavalinnassa käytetään todistusvalintaa. Valintaperusteista ja pisteiden laskemisesta löydät lisätietoa Opintopolusta.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa sähköpostitse opisto(at)harjattula.fi tai puh. 0207 488 600.