Ammatillinen koulutus

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, julkaisutuotannon osaamisala

Mediapalvelujen toteuttaja voi työskennellä viestintätuotteiden suunnitteluun, toteutukseen, valmistukseen, tuottamiseen ja markkinoitiin liittyvissä työtehtävissä. Opinnoissa korostuvat laaja-alainen näkemys media-alasta, vahva käytännön osaaminen ja hyvä työnjälki. 

Paasikivi-Opiston media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opinnoissa yhtenä tärkeänä tavoitteena on opiskelijan oman taiteellisen ilmaisukyvyn kehittäminen. Perustutkinnon suorittaja opiskelee: 

  • julkaisugrafiikan tuotantoa 
  • valokuvausta 
  • yritystoiminnan suunnittelua 
  • kuvankäsittelyä 
  • 3D-mallintamista 
  • videotuotantoa 
  • verkkosivujen tekemistä 

Tutkinto on Opetushallituksen tutkinnon perusteiden mukainen, ja tutkinnon suorittanut saa jatko-opintokelpoisuuden ylemmille koulutusasteille. Tutkinto kuuluu humanistiseen ja taidealaan.