Nuorten maahanmuuttajien suomen kielen opinnot

19.8.2019-29.5.2020

Mitä ja kenelle?

NUMA-koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 16-19-vuotiaille maahanmuuttajille, joilla ei ole toisen asteen opiskelupaikkaa (ammattikoulu tai lukio). Koulutukseen voidaan toissijaisesti valita myös 20-29-vuotiaita maahanmuuttajia. Opiskelijoilla on oltava vähintään perustaidot suomen kielessä (A1.3). Ryhmään voi hakea myös vahvemmalla kielitaidolla, ja kurssi sopii hyvin myös jo B1-tasolla oleville opiskelijoille. Koulutus sopii erityisesti maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan hakeakseen toisen asteen opintoihin.

Numa

Koulutus on maksutonta, ja niiden aikana on mahdollista saada työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu) tai kotoutumisajan jälkeen KELAn opintotukea. Opiskelijat saavat päivittäin ilmaisen lounaan opiston ravintolassa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus asua opistokampuksen opiskelija-asuntolassa. Asumisoikeus on harkinnanvarainen ja asuntolapaikka maksullinen (300 € / kk).

Opinnot

NUMA-koulutuksen opinnot koostuvat suomen kielen opinnoista, yleisistä opinnoista ja opiskelua tukevista opinnoista. Suomen kielen tunneilla painotetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Osa-alueiden kehittymistä tuetaan monipuolisilla harjoituksilla sekä kieliopin ja sanaston kartuttamisella. Tunneilla harjoitellaan erityisesti jatko-opinnoissa tarvittavia tekstilajeja ja työelämän perusviestintää.

Yleisten opintojen tavoitteena on valmistautua jatko-opintoihin. Yleisissä opinnoissa harjoitellaan arkielämän yhteiskuntataitoja, tietotekniikkaa, matematiikkaa ja fysiikkaa sekä englantia opiskelijoiden lähtötasot huomioon ottaen. Opiskelua tukevat opinnot sisältävät opiskelutekniikoiden harjoittelua sekä tuki- ja lisäopetusta.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Ryhmän vastuuopettaja seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä koulutuksen ajan. Vastuuopettaja kartoittaa myös kunkin opiskelijan tulevaisuudensuunnitelmat ja auttaa tarvittaessa seuraaviin opintoihin tai työhön hakemisessa.

Opintojen aikana on mahdollisuus suorittaa kahden viikon mittainen työhön tutustumisjakso. Koulutukseen sisältyy myös mahdollisuus osallistua työelämän osaamistesteihin (esim. hygieniapassi ja ensiapukortti). Opiskelijat voivat halutessaan osallistua keväällä suomen kielen keskitason YKI-testiin ja ennen sitä järjestettäviin YKI-treeneihin.

Koulutus on lukuvuoden mittainen, syyskuun alusta toukokuun loppuun. Seuraava koulutus alkaa 19.8.2019 ja päättyy 29.5.2020. Lähiopetusta on 25 opetustuntia viikossa. Tämän lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus tarvittaessa saada tuki- ja lisäopetusta, jolle on varattu aikaa 2 tuntia viikossa. Oppitunnit järjestetään yleensä päivisin klo 8.40–14.00.

Esimerkkejä opintojen sisällöistä

Suomen kieli ja viestintätaidot -kurssit:

  • Kieliopista mm. kysymyslauseet, verbien aikamuodot, astevaihtelu, MA-infinitiivi, paikallissijat, erilaiset lausetyypit, passiivi, konditionaali, nominien monikko, verbirektiot
  • Sanastoteemoina mm. minä ja perhe, työ, terveys, mielipiteet, matkustaminen, media, vapaa-aika, asiointi, luonto ja ympäristö

Tekstitaidot-kurssi

  • Tekstilajeista mm. erilaiset viestit, otsikkoaineet, esseet, tenttivastaukset, työelämän asiakirjat, oppikirjatekstit, mielipidetekstit
  • Kieliopista mm. konjunktiot, tekstin sidossanat
  • Tekstin- ja kielenhuollosta mm. tekstin rakentaminen ja muokkaus, välimerkit

Opintoihin hakeminen

Hakuaika elokuussa 2020 alkavalle kurssille alkaa maaliskuussa 2020.

Lisätiedot

Lisätietoja kurssista antaa suomen kielen opettaja Anni Toikka (anni.toikka(at)harjattula.fi tai 020 748 8614).