Media-alan perustutkinto

Huom. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto muuttuu Media-alan perustutkinnoksi 1.8.2017. Yhteishaussa haetaan jatkossa siis uuteen tutkintoon. Hae mukaan Opintopolku.fi -palvelussa. Yhteishaku käynnissä 21.2.–14.3.2017.

Julkaisutuotannon osaamisala

Julkaisutuotannon osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia media-alalla julkaisutuotannon työtehtävissä. Perustutkinnon suorittanut voi toimia julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Tutkinto perustuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Valmistuneen tutkintonimikkeenä on mediapalvelujen toteuttaja.

Tutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Opinnoissa hankitaan perusosaaminen viestintätuotteiden suunnittelusta, toteutuksesta, valmistuksesta, tuottamisesta ja markkinoinnista.

Meillä media-alan perustutkinnon opiskelijat suuntautuvat ammattiopinnoissaan erityisesti graafiseen tuotantoon, ja valokuvaukseen. Muita opintoja ovat esimerkiksi kuvankäsittely.

Paasikivi-Opiston tutkinnon osien tarjonta koostuu seuraavista osista:*

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osaamispistettä

 • Media-alalla toimiminen, 15 osp
 • Mediamateriaalien, 15 osp ja
 • Julkaisutuotannossa toimiminen, 15 osp
 • Julkaisugrafiikan tuotanto, 30 osp
 • Valokuvatuotanto, 15 osp
 • Rakennetun valokuvan toteuttaminen, 15 osp
 • Media-alan 3D-mallintaminen, 15 osp
 • Audiovisuaalinen tuotanto, 15 osp
 • Media-alalla työskentely, 30 osp
 • Verkkosivuston tekeminen, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osaamispistettä

 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp
 • yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 7 osp
 • sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 8 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osaamispistettä

 • mm. kuvankäsittely

*) Paasikivi-Opiston opetussuunnitelma valmistuu kevään 2017 aikana. Tutkinnon osat saattavat poiketa edellä olevista.

Opiskelu Paasikivi-Opistolla

Opinnot ovat maksuttomat (opiskelijan on kuitenkin hyvä varautua pieniin opintomateriaali- ja matkakustannuksiin), ja niihin voi saada KELAn opintotukea. Perustutkinnon opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus ruokailla ja asua opistolla ilman lisämaksua.

Ammatillinen peruskoulutus kestää 3 vuotta ja sen laajuus on 180 osaamispistettä. Lukukausi alkaa elokuun puolivälissä. Tavallinen opiskelijan työviikko on maanantaista perjantaihin, ja oppitunnit sijoittuvat kello 8.40 ja 18.00 välille.

Hakeminen

Koulutus on yhteishaussa keväisin ja se on peruskoulupohjainen. Hakeminen käy helposti osoitteessa opintopolku.fi, josta löydät myös lisätietoa pääsykokeista ja valintaperusteista. Pääsykokeet järjestetään kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on 3.5.2017 ja toinen 20.5.2017. Kaikki hakijat kutsutaan erikseen.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa sähköpostitse opisto(at)harjattula.fi tai puh. 0207 488 600.