Journalismin opintolinja

Haku lukuvuoden 2023–2024 opintolinjoille alkaa 1.3.2023. Täytä hakulomake ja hae mukaan!

28.8.2023–17.5.2024, 34 opintopistettä

Perusteet 28.8.–15.12.2023, 15 viikkoa

Syventävät opinnot 2.1.–17.5.2024, 19 viikkoa

Opintomaksut

Journalismin linjan opinnoissa pääset tekemään ja toteuttamaan journalistista sisältöä. Saat ideoida, etsiä ja tutkia tietoa sinua kiinnostavista aiheista ja toteutat niistä journalistisia kokonaisuuksia verkkoon opiston kanaville tai erillisiin projekteihin. Opit kirjoittamista, esiintymistaitoja sekä journalistin työssä tarvittavaa tekniikkaa. Podcast- ja videotuotannossa tuotat ja kuvaat dokumentaarisia tarinoita sekä harjoittelet uutisjuttujen tekemistä. Printti- ja verkkomedian opinnoissa luot kokonaisuuksia verkkojulkaisuun ja printtilehteen.

Opintolinja on lukuvuoden mittainen ja saat sen aikana valmiudet hakea alan korkeakouluopintoihin. Vuosi voi olla myös välivuosi, jonka aikana löydät sen, mitä haluat tulevaisuudessa tehdä.

Tietojen ja taitojen lisäksi saat myös paljon muuta: meillä opiskelet  innostavassa ja turvallisessa ympäristössä, saat uusia kavereita,  pääset toteuttamaan itseäsi ja  kehittämään  oppimistaitojasi. Saat tukea ja ohjausta esimerkiksi jatko-opintopaikan hakemisessa. Opiskelijoidemme hyvinvointi on meille tärkeää.  Katso lisää, mitä muita asioita pidämme oppimisessa tärkeinä.

Kenelle opinnot sopivat?

Opinnot sopivat kaikille viestinnästä, journalismista ja mediasta kiinnostuneille.  Opinnot alkavat perusteista, joten aiempaa osaamista et tarvitse. Uteliaisuus ja innostus alaa kohtaan riittävät.

Opintojen  sisältö ja  rakenne

Journalismin opintoihin sisältyy videotuotantoa, podcastien tekemistä, mediasisältöjen editointia eri ohjelmilla, toimitustyötä, kielenhuoltoa, kirjoittamista, kuvajournalismia ja taittotyöskentelyä. Lisäksi voit opiskella avoimen yliopiston  luovan kirjoittamisen perusopintoja.

Opit käyttämään alalla tarvittavia ohjelmia ja tuottamaan journalistista sisältöä. Media-alalla tekninen osaaminen on yhtä tärkeää kuin sisällön tuottaminen.

Perusteet, syyslukukausi

 • Journalismin perusteet
 • Podcast-äänituotannon perusteet
 • Videotuotannon perusteet
 • Verkkojulkaisu
 • Kielenhuolto ja kirjoittaminen
 • InDesign A
 • Tehdään yhdessä -työpaja
 • Opintojen ohjaus
 • Valokuvaustyöpaja*
 • Avoimen yliopiston opintoja*

Syventävät, kevätlukukausi

 • Dokumentaarinen videotuotanto
 • Valokuvaus ja kuvankäsittely
 • Podcast-äänituotanto
 • Printtimedia
 • InDesign B
 • Puheviestintä ja ilmaisu
 • Pop up & seminaari -viikko
 • Tehdään yhdessä -työpaja
 • Opintojen ohjaus
 • Projektiopinnot / työssäoppiminen / animaatiopaja / ympäristötaidepaja*
 • Valokuvaustyöpaja*
 • Avoimen yliopiston opintoja*

*) Valinnaiset opinnot. Vaihtoehtoisesti voit valita muita työpajaopintoja ja/tai tietotekniikan opintoja.

Yleistä kansanopisto-opinnoista

Sinulla on mahdollisuus valita koko lukuvuosi tai syys-/kevätlukukausi. Kontaktiopetusta saat noin viisi tuntia päivässä, mikä mahdollistaa esim. ilta- tai viikonlopputöissä käymisen opiskelun ohella. Opiskelupäivä alkaa pääsääntöisesti klo 9.30 ja päättyy klo 14. Voit myös opiskella omatoimisesti opiston tiloissa muina aikoina.

Opintolinja toteutetaan vapaan sivistystyön lain mukaisesti pitkänä kansanopiston opintolinjana. Opinnoista peritään opintomaksu. Voit hakea Kelalta opintotukea tai opiskella työttömyysrahan avulla. Katso lisää opintomaksusta ja opintojen rahoituksesta.

Opintomaksu sisältää lounaan, keskeisten opintomateriaalien kulut, laitteiden ja opetustilojen käytön sekä opinto-ohjelman mukaiset erityismateriaalit. Lisäksi opiskelijat maksavat avoimen yliopiston opinnoista niistä säädetyt maksut, mikäli opiskelija haluaa näitä opintoja suorittaa.  Vapaan sivistystyön opiskelijoilla on mahdollisuus myös  majoittua opistolla  lisämaksusta.

Hakeminen ja lisätiedot

Haku lukuvuoden 2023–2024 opintolinjoille alkaa 1.3.2023. Täytä hakulomake ja hae mukaan! Linjan opiskelijat valitaan hakemuksien perusteella. Lisätietoja hakuprosessista saat opintotoimistostamme: opisto(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 600.

Journalismin opinnoista vastaa opettaja Sirpa Luntinen: etunimi.sukunimi(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 617.

Sosiaalinen media

Tutustu journalismin opintolinjan artikkeleihin ja videoihin Paasikivi-Opiston Metassa (meta.paasikiviopisto.fi) ja YouTubessa.