Digitaalisen sisällöntuotannon opintolinja

Haku kevään 2023 opintolinjoille on auki 15.12.2022 asti. Täytä hakulomake ja hae mukaan!

2.1.–19.5.2023, 19 opintopistettä

Opintolinjalla opit luomaan digitaalista sisältöä ja kehität omaa digitaalista osaamistasi. Opit käyttämään sisällöntuotanto-ohjelmistoja, -laitteita ja julkaisupalveluita.

Digitaitojen lisäksi saat työelämässä tarvittavia taitoja, kuten ongelmanratkaisutaitoja. Ryhmä on monikulttuurinen ja tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuden kehittää kielitaitoaan vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa. Projektimuotoinen työskentely monikulttuurisessa ryhmässä kehittää myös viestintä- ja yhteistyötaitojasi.

Tietojen ja taitojen lisäksi saat paljon muuta: meillä opiskelet innostavassa ja turvallisessa ympäristössä, saat uusia kavereita, pääset toteuttamaan itseäsi ja kehittämään oppimistaitojasi. Saat tukea ja ohjausta esimerkiksi jatko-opintopaikan hakemiseen. Opiskelijoidemme hyvinvointi on meille tärkeää. Katso lisää, mitä muita asioita pidämme oppimisessa tärkeinä.

Digitaalisen sisällöntuotannon opintolinjan verkkosivu kuvituskuva, jossa on koodia tietokoneen näytöllä.

Kenelle opinnot sopivat?

Opintolinja on keväällä 2023 suunnattu ponnahduslaudaksi kulttuurialan korkeakouluopintoihin hakeville, täydennyskoulutukseksi alalla työskenteleville sekä niille, jotka miettivät vielä opintojen suuntaa.

Opintojen sisältö ja rakenne

Digitaalinen sisällöntuotanto tarkoittaa digitaalisiin kanaviin luotua sisältöä. Sisältö voi olla kuvaa, ääntä, tekstiä tai niiden yhdistelmiä. Luova digitaalinen sisällöntuottaminen on itsensä ilmaisemista digitaalisen tuotannon kautta.

Opinnot muodostuvat pääsääntöisesti kahden viikon mittaisista kokonaisuuksista.

Sisällöntuotannossa ovat käytössä avoimen lähdekoodin ohjelmistot (FOSS-ohjelmistot). Avoimeen lähdekoodiin perustuvia tai ilmaisia tietokoneohjelmia ovat esimerkiksi OpenOffice-toimisto-ohjelmisto, Gimp-kuvankäsittelyohjelma, Inkscape-vektoripiirto-ohjelma ja Blender-3D-ohjelma. Opiskelijoilla on käytössä myös Adoben Creative Cloud -ohjelmistot.

Ohjelmointi on myös osa sisällöntuotantoa. On hyvä osata suunnitella tietokoneella sisältöä käyttäen apuna ohjelmointia. Ohjelmoinnin perusteiden ymmärtämisen apuna voidaan käyttää visuaalisen ohjelmoinnin alustoja ja ohjelmoitavia robottialustoja.

Digitaalinen järjestelmäkamera on myös hyvä esimerkki sisällöntuotantolaitteesta. Valokuvaaminen, valokuvan käsitteleminen kuvankäsittelyohjelmalla ja valmiin sisällön julkaiseminen julkaisualustalle ovat kaikki osa digitaalista sisällöntuotantoa. Lisäksi sisällöntuotannossa on tärkeää ymmärtää tekijänsuojan ja tietoturvan merkitys.

Opintolinjan opetussuunnitelmassa sovelletaan eurooppalaista digitaalisen kompetenssin mallia (DigComp).

Oppimisprojektien aiheet

 • Digitaaliset taidot
  • Digitaitojen kartoitus
  • Projektityöskentelyn perusteet
  • Ongelmanratkaisutaidot
 • Digitaalisten teknologioiden turvallinen käyttö
  • Tietoturva
  • Tekijänoikeudet
 • Visuaalinen sisällöntuotanto
  • Markkinoinnin perusteet
  • Vektorigrafiikka
  • 3D-mallinnus
 • Ohjelmointi
  • Ohjelmoinnin perusteet
  • Visuaalinen ohjelmointi ja robottialustat
  • Verkkosivut ja julkaisualustat
 • Valokuvaus
  • Valokuvauksen perusteet
  • Kuvankäsittely
 • Videokuvaus
  • Videokuvauksen ja äänittämisen perusteet
  • Editointi

Yleistä kansanopisto-opinnoista

Kontaktiopetusta saat viisi tuntia päivässä, mikä mahdollistaa esim. ilta- tai viikonlopputöissä käymisen opiskelun ohella. Opiskelupäivä alkaa pääsääntöisesti klo 9.30 ja päättyy klo 14. Voit myös opiskella omatoimisesti opiston tiloissa muina aikoina.

Digitaalisen sisällöntuotannon opintolinjan opintomaksu on 115 € / kalenteriviikko eli koko kevään hinta on 2 185 €. Opistolla on myös asuntola. Katso asuntolahinnat täältä.

Opintolinja toteutetaan vapaan sivistystyön lain mukaisesti pitkänä kansanopiston opinolinjana. Voit hakea Kelalta opintotukea tai opiskella työttömyysrahan avulla. Katso lisää opintojen rahoituksesta.

Hakeminen ja lisätiedot

Haku kevään 2023 opintolinjalle on auki. Täytä hakulomake ja hae mukaan! Linjan opiskelijat valitaan hakemuksien perusteella. Lisätietoja hakemisesta saat opintotoimistostamme: opisto(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 600.

Digitaalisen sisällöntuotannon opintolinjaa koskeviin kysymyksiin vastaa rehtori Mari Nurmio: etunimi.sukunimi(at)harjattula.fi