Digitaalisen sisällöntuotannon opintolinja

Paasikivi-Opiston digitaalisen sisällöntuotannon opintolinja toteutetaan ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2019-2020 Opetushallituksen myöntämällä hankerahoituksella.

Jos haluat opiskelemaan lukuvuonna 2021–2022, kysy vapaita opiskelupaikkoja osoitteesta opisto@harjattula.fi. Haku lukuvuoden 2022–2023 opintolinjoille alkaa 14.3.2022.

Täytä hakulomake ja hae mukaan!

Opintolinja on opintolinjalle hyväksytylle opiskelijalle maksuton myös lukuvuonna 2021–2022. Opintolinja rahoitetaan Opetushallituksen myöntämällä hankerahoituksella. Opiskelijat maksavat ainoastaan materiaalimaksun 110 € /lukukausi.

30.8.–17.12.2021, 15 opintopistettä ja
3.1.–20.5.2022, 19 opintopistettä

Opintolinjalla opit luomaan digitaalista sisältöä ja kehität omaa digitaalista osaamistasi. Opit käyttämään sisällöntuotanto-ohjelmistoja, -laitteita ja julkaisupalveluita.

Digitaitojen lisäksi saat työelämässä tarvittavia taitoja, kuten ongelmanratkaisutaitoja. Ryhmä on monikulttuurinen ja tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuden kehittää kielitaitoaan vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa. Projektimuotoinen työskentely monikulttuurisessa ryhmässä kehittää myös viestintä- ja yhteistyötaitojasi.

Tietojen ja taitojen lisäksi saat paljon muuta: meillä opiskelet innostavassa ja turvallisessa ympäristössä, saat uusia kavereita, pääset toteuttamaan itseäsi ja kehittämään oppimistaitojasi. Saat tukea ja ohjausta esimerkiksi jatko-opintopaikan hakemiseen. Opiskelijoidemme hyvinvointi on meille tärkeää. Katso lisää, mitä muita asioita pidämme oppimisessa tärkeinä.

Digitaalisen sisällöntuotannon opintolinjan verkkosivu kuvituskuva, jossa on koodia tietokoneen näytöllä.

Kenelle opinnot sopivat?

Opintolinja on suunnattu aikuisille, jotka kokevat digitaalisen osaamisensa kehittämisen tarpeelliseksi. Osaamistasosi selvitetään opintojen alussa, minkä perusteella sinulle suunnitellaan sopivat oppimistavoitteet.

Opintojen sisältö ja rakenne

Digitaalinen sisällöntuotanto tarkoittaa digitaalisiin kanaviin luotua sisältöä. Sisältö voi olla kuvaa, ääntä, tekstiä tai niiden yhdistelmiä. Luova digitaalinen sisällöntuottaminen on itsensä ilmaisemista digitaalisen tuotannon kautta.

Opinnot muodostuvat pääsääntöisesti yhden viikon mittaisista projekteista. Projektimuotoinen yhteistyöskentely mahdollistaa työskentelyn digitaalisen sisällöntuotannon kaikissa vaiheissa. Digitaalisen sisällöntuotannon prosessissa on neljä tuotantovaihetta: suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito.

Sisällöntuotannossa ovat käytössä avoimen lähdekoodin ohjelmistot (FOSS-ohjelmistot). Avoimeen lähdekoodiin perustuvia tai ilmaisia tietokoneohjelmia ovat esimerkiksi OpenOffice-toimisto-ohjelmisto, Gimp-kuvankäsittelyohjelma, Inkscape-vektoripiirto-ohjelma ja Blender-3D-ohjelma.

Ohjelmointi on myös osa sisällöntuotantoa. On hyvä osata suunnitella tietokoneella sisältöä käyttäen apuna ohjelmointia. Ohjelmoinnin perusteiden ymmärtämisen apuna voidaan käyttää visuaalisen ohjelmoinnin alustoja ja ohjelmoitavia robottialustoja.

Digitaalinen järjestelmäkamera on myös hyvä esimerkki sisällöntuotantolaitteesta. Valokuvaaminen, valokuvan käsitteleminen kuvankäsittelyohjelmalla ja valmiin sisällön julkaiseminen julkaisualustalle ovat kaikki osa digitaalista sisällöntuotantoa. Lisäksi sisällöntuotannossa on tärkeää ymmärtää tekijänsuojan ja tietoturvan merkitys.

Opintojen avainalueina ovat

 1. digitaalinen sisällöntuotanto
 2. viestintä- ja yhteistyö
 3. informaatio- ja datalukutaito
 4. ongelmanratkaisu ja
 5. turvallisuus.

Opintolinjan opetussuunnitelmassa sovelletaan eurooppalaista digitaalisen kompetenssin mallia (DigComp).

Oppimisprojektien aiheet

 • Digitaaliset taidot
  • Digitaitojen kartoitus
  • Projektityöskentelyn perusteet
  • Ongelmanratkaisutaidot
 • Digitaalisten teknologioiden turvallinen käyttö
  • Netiketti
  • Tietoturva
  • Tekijänoikeudet
 • Tiedonhallinta
  • Tiedonhaku
  • Informaatio- ja datalukutaito
  • Kirjoitustekniikat
 • Visuaalinen sisällöntuotanto
  • Markkinoinnin perusteet
  • Vektorigrafiikka
  • 3D-mallinnus
 • Ohjelmointi
  • Ohjelmoinnin perusteet
  • Visuaalinen ohjelmointi ja robottialustat
  • Verkkosivut ja julkaisualustat
 • Valokuvaus
  • Valokuvauksen perusteet
  • Kuvankäsittely
 • Videokuvaus
  • Videokuvauksen ja äänittämisen perusteet
  • Editointi
 • Viestintä
  • Viestintäkulttuuri
  • Viestinnän kanavat

Yleistä kansanopisto-opinnoista

Kontaktiopetusta saat noin viisi tuntia päivässä, mikä mahdollistaa esim. ilta- tai viikonlopputöissä käymisen opiskelun ohella. Opiskelupäivä alkaa pääsääntöisesti klo 9.30 ja päättyy klo 14. Voit myös opiskella omatoimisesti opiston tiloissa muina aikoina.

Digitaalisen sisällöntuotannon opintolinjalla opiskeleminen on opiskelijalle ilmaista lukuvuonna 2021–2022. Opintolinja toteutetaan Opetushallituksen myöntämän hankerahoituksella. Lukuvuoden 2022–2023 opintomaksu selviää kevään 2022 aikana.

Opintolinja toteutetaan vapaan sivistystyön lain mukaisesti pitkänä kansanopiston opinolinjana. Voit hakea Kelalta opintotukea tai opiskella työttömyysrahan avulla. Katso lisää opintojen rahoituksesta. Sinulla on mahdollisuus myös  majoittua opistolla lisämaksusta. Asumisoikeus on harkinnanvarainen ja asuntolapaikka maksullinen (300 € / kk).

Hakeminen ja lisätiedot

Haku lukuvuoden 2022–2023 opintolinjoille alkaa 14.3.2022. Täytä hakulomake ja hae mukaan! Linjan opiskelijat valitaan hakemuksien perusteella. Lisätietoja hakemisesta saat opintotoimistostamme: opisto(at)harjattula.fi, puh. 0207 488 600.

Digitaalisen sisällöntuotannon opintolinjasta vastaa Riikka Anttonen: etunimi.sukunimi(at)harjattula.fi