Logoterapian perusopinnot

16.10.2019–14.8.2020

 • Järjestäjinä Suomen Logoterapiainstituutti Oy ja Paasikivi-Opisto
 • Laajuus 25 opintopistettä
 • Hinta 2 100 € (voi maksaa osissa)
 • Hakuaika päättyy 30.9.2019
 • Ei mahdollisuutta opintotukeen
 • Pohjakoulutusvaatimus: soveltuva koulutus sekä vähintään 5 vuotta alan työkokemusta

Mitä on logoterapia?

Logoterapia on wieniläisen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professorin  Viktor E. Franklin (1905–1997) kehittämää henkistä, tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Frankl nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi.

Logoterapian ihmiskäsitys on kolmiulotteinen. Fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi ihmisellä on henkinen ulottuvuus, jonka ominaisuuksia ovat mm. vapaus ja vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen. Logoterapia luetaan kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian koulukunnaksi. Se ei kuitenkaan ole vain psykoterapiaa, vaan logoterapiaa voidaan soveltaa kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä.

Logoterapian suurin anti on, että se tukee ihmisenä olemista ja siihen liittyvien ongelmien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa.

Aikamme kysymykset ovat valtaosaltaan henkisen tason ongelmia, jotka ratkaisemattomina ja virheellisesti ratkaistuina voivat aiheuttaa fyysisiä ja psykososiaalisia häiriöitä ja sairauksia. Logoterapia on kasvumahdollisuus kaikille.

Logoterapian opinnot Paasikivi-Opistolla. Kuvassa on logoterapiaan liittyviä termejä, jotka ovat samoja kuin sivun tekstissä.

Tavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustietoa alkuperäisestä, franklilaisesta logoterapiasta ja logofilosofiasta sekä valmiuksia elämänmuutosten tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Lisäksi tavoitteena on antaa uusia näkökulmia ja eväitä ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen. Koulutus antaa alan jatkokoulutuskelpoisuuden muiden edellytysten täyttyessä.

Kuka voi toimia logoterapiaohjaajana ja logoterapeuttina?

Logoterapian teoriaopintoihin hakeudutaan ammatillisen täydennyskoulutuksen, mutta myös oman elämäntaidon kasvattamisen tarpeessa. Perusopintoihin hakeutuessa ei tarvitse olla jatkokoulutustavoitteita. Logoterapiaohjaaja LTI ja logoterapeutti LTI eivät ole itsenäisiä virallisia tutkintoja, vaan ammatillista täydennyskoulutusta, joka tuo erikoisosaamista omaan ammattiin.

Logoterapian perusopintojen, syventävien opintojen sekä viikon mittaisen keskustelunohjauksen kurssin jälkeen opiskelija on suorittanut logoterapiaohjaajan LTI erikoistumisopinnot (60 op).

Logoterapeutin LTI erikoistumisopinnot (100 op) sisältävät Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n eurooppalaisen mallin mukaisen neljän ja puolen vuoden pituisen koulutuksen. Koulutus noudattaa FLP-EU:n (Logoterapia-ammattilaisten eurooppalainen liitto)  vaatimuksia ja se muodostuu edellä kuvatusta logoterapiaohjaajan koulutuksesta, jonka jatkoksi tulee vielä kaksi opintokokonaisuutta:

 • Soveltavaa logoterapiaa  (20 op), joka toteutetaan lähinnä ryhmätyönohjauksen menetelmällä, kirjallisuuteen tutustumalla sekä  oppimistehtävillä.
 • Autobiografia eli logoterapeuttinen omaelämäkerta (20 op), jossa opiskelija pohtii ryhmässä ohjatusti omaa elämäänsä logoterapian viitekehyksessä.

Keskimäärin neljän ja puolen vuoden opiskelun jälkeen opiskelija saa hakemuksesta Suomen Logoterapiainstituutilta sertifikaatin rekisteröityjen logoterapeutti LTI:n erikoistumisopintojen suorittamisesta.

Perusopintoihin pääsyn kriteerit eivät sulje pois hakijoita ammatillisen koulutuksen perusteella. Etusijalla ovat kuitenkin henkilöt, joiden koulutus- ja työkokemus on ihmisten parissa tehtävässä työssä. Tällaisia ovat esimeriksi opetus- ja sosiaalialan työt, kuten hoiva- ja hoitolan työt. Periaatteessa kuka vaan kiinnostunut voi suorittaa opinnot, mutta logoterapiaohjaajan LTI ja logoterapeutin LTI sertifikaatti myönnetään vain koulutetuille, joilla on pääsääntöisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen koulutus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus ihmistä hoitavilla, tukevilla, auttavilla, opettavilla ja ohjaavilla aloilla. Oikeus voidaan saavuttaa myös muulla koulutuksella sekä pitkällä alan työkokemuksella. Hakijat valitaan hakemuksen perusteella.

Koulutuksen toteutus

Perusopintojen ensimmäisen vuoden koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten, että lähiopetusta on 10 x 3 päivää. Lisäksi etäopiskeluna tapahtuu kirjallisuuteen perehtyminen (tentit lähiopetusjaksoilla, kirjareferaatit)  oppimistehtävät sekä kirjallisen lopputyöesseen tekeminen ja esittäminen.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n hyväksymät logoterapeutit.

LÄHIOPETUSPÄIVÄT JA SISÄLLÖT

Lähiopetuspäivien opetus keskiviikkoisin klo 12.00–18.00, torstaisin klo 09.00–17.00 sekä perjantaisin klo 09.00–14.30. Keskiviikkona tulolounas klo 11.30. Huom. Aloitusaikaa siirretty.

 1. 16.–18.10.2019 Orientaatio, Franklin elämäntyö: mitä logoterapia on?
 2. 13.–15.11.2019 Logoterapian ihmiskäsitys
 3. 11.–13.12.2019 Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
 4. 8.–10.1.2020 Elämäntarkoitus ja arvot
 5. 5.–7.2.2020 Elämäntaitoa/logoedukaatiota elämänkaaren muutosvaiheisiin
 6. 4.–6.3.2020 Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
 7. 1.–3.4.2020 Mitä on filosofinen ajattelu? Logofilosofia
 8. 6.–8.5.2020 Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
 9. 3.–5.6.2020 Erilliskysymyksiä, lopputyöesseitä
 10. 12.–14.8.2020 Päättöjakso: lopputyöesseiden esittäminen, arviointi ja todistukset

Oikeus osioiden keskinäiseen muutokseen pidätetään.

Koulutuksen järjestäjä ja koulutuspaikka

Koulutuksen järjestävät Paasikivi-Opisto yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kanssa. Koulutuspaikkana on Paasikivi-Opisto Turun Kakskerrassa, osoitteessa Harjattulantie 80, 20610 Turku.

Hakeminen

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään 30.9.2019 mennessä Paasikivi-Opistolle osoitteeseen Paasikivi-Opisto, Logoterapian perusopinnot, Harjattulantie 80, 20960 Turku.

Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, mikäli hyväksyttäviä osallistujia tulee vähintään 15.

Opintomaksu ja majoittuminen

Koulutuksen hinta 2 100 €. Koulutus on arvonlisäverotonta koulutuspalvelua. Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Opintomaksuun sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien ja lopputöiden tutorointi ja tarkistus sekä lähiopetuspäivien lounas ja päiväkahvi.

Majoitus opistolla yhden tai kahden hengen huoneessa opiskelijahintaan (sisältäen liinavaatteet sekä aamiaisen). Majoitus varataan joka kerraksi erikseen Paasikivi-Opiston vastaanotosta, puh. 0207 488 600 tai s-postitse: vastaanotto@harjattula.fi.

Lisätietoja

 • kouluttaja Pirjo Möller, pirjo.moller@mentormoller.fi, puh. 044 34 89 733