Tiedote rehtorivaihdoksesta Paasikivi-Opistossa

Turku, 17.12.2015

PAASIKIVI-OPISTOLLE UUSI REHTORI

Paasikivi-Opiston uudeksi rehtoriksi on nimetty Tommi Siivonen. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2016.

Tommi on koulutukseltaan tietotekniikan insinööri ja on sen lisäksi suorittanut ammatillisen opettajan pätevyyden sekä opetustoimen hallinnon ja johtamisen kelpoisuusopinnot. Hän on työskennellyt Paasikivi-Opistossa lähes kymmenen vuotta, ensin opettajan ja sitten apulaisrehtorin tehtävissä.

Opiston nykyinen rehtori Annika Kokko jatkaa Kansallisen Sivistysliiton johtotehtävissä. Yhteistyötä opiston kanssa jatketaan.