Logoterapeuttinen keskustelunohjauskurssi

Ajankohta 3.8 – 7.8.2015

Katso lisätietoja!