Logoterapian perusopinnot

24.4.2019–7.2.2020

 • Järjestäjinä Suomen Logoterapiainstituutti Oy ja Paasikivi-Opisto
 • Laajuus 25 opintopistettä
 • Hinta 2100 € (voi maksaa osissa)
 • Viimeinen hakupäivä 31.3.2019
 • Ei mahdollisuutta opintotukeen
 • Pohjakoulutusvaatimus: soveltuva koulutus sekä vähintään 5 vuotta alan työkokemusta

Mitä on logoterapia?

Logoterapia on wieniläisen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professorin  Viktor E. Franklin (1905–1997) kehittämää henkistä, tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Frankl nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi.

Logoterapian ihmiskäsitys on kolmiulotteinen. Fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi ihmisellä on henkinen ulottuvuus, jonka ominaisuuksia ovat mm. vapaus ja vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen. Logoterapia luetaan kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian koulukunnaksi. Se ei kuitenkaan ole vain psykoterapiaa, vaan logoterapiaa voidaan soveltaa kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä.

Logoterapian suurin anti on, että se tukee ihmisenä olemista ja siihen liittyvien ongelmien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa.

Aikamme kysymykset ovat valtaosaltaan henkisen tason ongelmia, jotka ratkaisemattomina ja virheellisesti ratkaistuina voivat aiheuttaa fyysisiä ja psykososiaalisia häiriöitä ja sairauksia. Logoterapia on kasvumahdollisuus kaikille.

Tavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustietoa alkuperäisestä, franklilaisesta logoterapiasta ja logofilosofiasta sekä valmiuksia elämänmuutosten tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Lisäksi tavoitteena on antaa uusia näkökulmia ja eväitä ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen. Koulutus antaa alan jatkokoulutuskelpoisuuden muiden edellytysten täyttyessä.

Kuka voi toimia logoterapiaohjaajana ja logoterapeuttina?

Logoterapian teoriaopintoihin hakeudutaan ammatillisen täydennyskoulutuksen, mutta myös oman elämäntaidon kasvattamisen tarpeessa. Perusopintoihin hakeutuessa ei tarvitse olla jatkokoulutustavoitteita. Logoterapiaohjaaja LTI ja logoterapeutti LTI eivät ole itsenäisiä virallisia tutkintoja, vaan ammatillista täydennyskoulutusta, joka tuo erikoisosaamista omaan ammattiin.

Logoterapian perusopintojen, syventävien opintojen sekä viikon mittaisen keskustelunohjauksen kurssin jälkeen opiskelija on suorittanut logoterapiaohjaajan LTI erikoistumisopinnot (60 op).

Logoterapeutin LTI erikoistumisopinnot (100 op) sisältävät Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n eurooppalaisen mallin mukaisen neljän ja puolen vuoden pituisen koulutuksen. Koulutus noudattaa FLP-EU:n (Logoterapia-ammattilaisten eurooppalainen liitto)  vaatimuksia ja se muodostuu edellä kuvatusta logoterapiaohjaajan koulutuksesta, jonka jatkoksi tulee vielä kaksi opintokokonaisuutta:

 • Soveltavaa logoterapiaa  (20 op), joka toteutetaan lähinnä ryhmätyönohjauksen menetelmällä, kirjallisuuteen tutustumalla sekä  oppimistehtävillä.
 • Autobiografia eli logoterapeuttinen omaelämäkerta (20 op), jossa opiskelija pohtii ryhmässä ohjatusti omaa elämäänsä logoterapian viitekehyksessä.

Keskimäärin neljän ja puolen vuoden opiskelun jälkeen opiskelija saa hakemuksesta Suomen Logoterapiainstituutilta sertifikaatin rekisteröityjen logoterapeutti LTI:n erikoistumisopintojen suorittamisesta.

Perusopintoihin pääsyn kriteerit eivät sulje pois hakijoita ammatillisen koulutuksen perusteella. Etusijalla ovat kuitenkin henkilöt, joiden koulutus- ja työkokemus on ihmisten parissa tehtävässä työssä. Tällaisia ovat esimeriksi opetus- ja sosiaalialan työt, kuten hoiva- ja hoitolan työt. Periaatteessa kuka vaan kiinnostunut voi suorittaa opinnot, mutta logoterapiaohjaajan LTI ja logoterapeutin LTI sertifikaatti myönnetään vain koulutetuille, joilla on pääsääntöisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen koulutus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus ihmistä hoitavilla, tukevilla, auttavilla, opettavilla ja ohjaavilla aloilla. Oikeus voidaan saavuttaa myös muulla koulutuksella sekä pitkällä alan työkokemuksella. Hakijat valitaan hakemuksen perusteella.

Koulutuksen toteutus

Perusopintojen ensimmäisen vuoden koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten, että lähiopetusta on 10 x 3 päivää. Lisäksi etäopiskeluna tapahtuu kirjallisuuteen perehtyminen (tentit lähiopetusjaksoilla, kirjareferaatit)  oppimistehtävät sekä kirjallisen lopputyöesseen tekeminen ja esittäminen.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n hyväksymät logoterapeutit.

LÄHIOPETUSPÄIVÄT JA SISÄLLÖT

Lähiopetuspäivien opetus keskiviikkoisin klo 12.00–18.00, torstaisin klo 09.00–17.00 sekä perjantaisin klo 09.00–14.30. Keskiviikkona tulolounas klo 11.30.

 1. 24.-26.4.2019 Orientaatio, Franklin elämäntyö: mitä logoterapia on?
 2. 15.-17.5.2019 Logoterapian ihmiskäsitys
 3. 12.-14.6.2019 Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
 4. 14.-16.8.2019 Elämäntarkoitus ja arvot
 5. 11.-13.9.2019 Elämäntaitoa/logoedukaatiota elämänkaaren muutosvaiheisiin
 6. 9.-11.10.2019 Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
 7. 6.-8.11.2019 Mitä on filosofinen ajattelu? Logofilosofia
 8. 11.-13.12.2019 Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
 9. 8.-10.1.2020 Erilliskysymyksiä, lopputyöesseitä
 10. 5.-7.2.2020 Päättöjakso: lopputyöesseiden esittäminen, arviointi ja todistukset

Oikeus osioiden keskinäiseen muutokseen pidätetään.

Koulutuksen järjestäjä ja koulutuspaikka

Koulutuksen järjestävät Paasikivi-Opisto yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kanssa. Koulutuspaikkana on Paasikivi-Opisto Turun Kakskerrassa, osoitteessa Harjattulantie 80, 20610 Turku.

Hakeminen

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään 31.3.2019 mennessä Paasikivi-Opistolle osoitteeseen Paasikivi-Opisto, Logoterapian perusopinnot, Harjattulantie 80, 20960 Turku.

Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, mikäli hyväksyttäviä osallistujia tulee vähintään 10.

Opintomaksu ja majoittuminen

Koulutuksen hinta 2100 €. Koulutus on arvonlisäverotonta koulutuspalvelua. Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Opintomaksuun sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien ja lopputöiden tutorointi ja tarkistus sekä lähiopetuspäivien lounas ja päiväkahvi.

Majoitus opistolla yhden tai kahden hengen huoneessa opiskelijahintaan (sisältäen liinavaatteet sekä aamiaisen). Majoitus varataan joka kerraksi erikseen Paasikivi-Opiston vastaanotosta, puh. 0207 488 600 tai s-postitse: vastaanotto@harjattula.fi.

Lisätietoja

 • kouluttaja Pirjo Möller, pirjo.moller@mentormoller.fi, puh. 044 34 89 733

 


Päättynyt koulutus

20.4.2016–17.2.2017

 • Järjestäjinä Suomen Logoterapiainstituutti Oy ja Paasikivi-Opisto
 • Laajuus 25 opintopistettä
 • Hinta 1900 euroa (voi maksaa osissa)
 • Viimeinen hakupäivä on 1.4.2016
 • Ei mahdollisuutta opintotukeen
 • Pohjakoulutusvaatimus: soveltuva koulutus sekä vähintään 5 vuotta alan työkokemusta

Logoterapia – Mielekkyyttä ja voimavaroja työhön ja elämään

Logoterapia on arvo- ja tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Logoterapia luetaan kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian koulukunnaksi. Sitä sovelletaan psykoterapian lisäksi kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä. Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905–1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi.

Logoterapian ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi henkinen ulottuvuus. Henkisiä ominaisuuksia ovat tahto tarkoitukseen, tahdon vapaus ja vastuullisuus, aito omatunto, huumori, luovuus ja rakkaus. Henkisyytensä avulla ihminen voi ottaa etäisyyttä itseensä ja tilanteeseensa ja suuntautua eteenpäin.

Tavoitteet

Perusopinnoissa perehdytään Franklin kehittämään logoterapiaan ja logofilosofiaan. Koulutus sopii ammatillisena täydennyskoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, opetus- ja kasvatustyöhön, vanhustyöhön sekä työelämän asiantuntijoille. Koulutus antaa jatkokelpoisuuden logoterapeutin LIF opintoihin muiden edellytysten täyttyessä. Pääsääntöisesti edellytetään ammatti- tai tiedekorkeakoulu-tutkintoa, vähintään 5 vuoden työkokemusta ihmisten parissa tehtävässä hoito-, ohjaus-, opetus-, kasvatus- tai muussa vastaavassa ammatissa.

Opiskele logoterapiaohjaajaksi

Perusopintoihin hakeutuvat edustavat monia eri koulutus- ja ammattialoja. Opintoihin voi hakeutua myös ilman jatkokoulutustavoitteita. Logoterapiaohjaaja LTI ja logoterapeutti LIF -opinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta, joka tuo erikoisosaamista oman ammatillisen osaamisen lisäksi. Logoterapiaohjaajan LTI erikoistumisopinnot (60 op) sisältävät logoterapian perusopinnot (1. teoriavuosi), syventävät opinnot (2. teoriavuosi) sekä viikon mittaisen keskustelunohjauksen kurssin (yhteensä noin 2,5 vuotta).

Logoterapiaohjaajasta logoterapeutiksi

Logoterapeutin LIF erikoistumisopinnot (100 op) järjestetään yhteismitallisesti Euroopan logoterapia-ammattilaisten yhteistyöyhtymän ( FLP-EU) kriteerien mukaisesti ja ne kestävät  4,5 vuotta. Logoterapiaohjaajan pohjakoulutuksen lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi opintokokonaisuutta:

 • Soveltavaa logoterapiaa (20 op)
  Ryhmätyönohjauksellinen vuosi, jonka aikana syvennetään teoriaa ja sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja omaan työhön, työyhteisöön ja elämänpiiriin.
 • Autobiografia eli ohjatusti ryhmässä toteutettu logoterapeuttinen omaelämäkertatarkastelu (20 op)

Opintojen jälkeen opiskelija voi hakea Suomen Logoterapiainstituutilta lisenssin rekisteröityjen logoterapeutti LIF erikoistumisopintojen suorittamisesta. Koulutus vastaa Euroopan logoterapia-ammattilaisten yhteistyöyhtymän FLP-EU:n vaatimuksia. Suomen Logoterapiainstituutti on FLP-EU:n perustajajäsen.

Logoterapiaohjaajan LIF ja logoterapeutin LIF lisenssi myönnetään vain koulutetuille logoterapeuteille, joilla on pääsääntöisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen pohjakoulutus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus ihmistä hoitavilla, tukevilla, auttavilla, opettavilla ja ohjaavilla aloilla. Opiskeluoikeuden voi saavuttaa eri vapaudella myös muulla koulutuksella sekä pitkällä ja monipuolisella alan työkokemuksella. Hakijat valitaan hakemuksen perusteella.

Koulutuksen toteutus

Perusopinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana.

Lähikoulutuspäivät ja sisällöt

Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa: keskiviikko klo 12.00–18.00, torstai klo 09.00–17.00 ja perjantai klo 09.00–14.30.

 1. 20.–22.4.2016 Orientaatio. Franklin elämäntyö. Mitä logoterapia on?
 2. 18.–20.5.2016 Logoterapian ihmiskäsitys
 3. 15.–17.6.2016 Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
 4. 10.–12.8.2016 Elämän tarkoitus ja arvot
 5. 7.–9.9.2016 Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin. Kehityskriisit aikuisuudessa.
 6. 5.–7.10.2016 Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
 7. 2.–4.11.2016 Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
 8. 30.11.–2.12.2016 Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta.
 9. 11.1.–13.1.2017 Erilliskysymyksiä. Lopputyöesseitä.
 10. 15.2.–17.2.2017 Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen, arviointi, todistukset.

Oikeus osioiden keskinäiseen muutokseen pidätetään.

Koulutuksen järjestäjä ja koulutuspaikka

Koulutuksen järjestää Paasikivi-Opisto yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutin kanssa. Koulutuspaikkana on Paasikivi-Opisto, Harjattulantie 80, 20960 Turku.

Vastaavana kouluttajana VTM, Logoterapeutti LTI Pirjo Möller.

Koulutuksen hinta

1.900,00 € (alv 0%). Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien ja lopputöiden tutorointi ja tarkistus sekä lähiopetuspäivien lounas ja päiväkahvi.

Hakeminen

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään 1.4.2016 mennessä Paasikivi-Opistolle.

Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, mikäli hyväksyttäviä osallistujia tulee vähintään 10.

Lisätietoa koulutuksesta antavat

Paasikivi-Opiston opintosihteeri Johanna Roine, 0207 488 610 tai etunimi.sukunimi@harjattula.fi sekä kouluttaja Pirjo Möller, 044 34 89 733 tai pirjo.moller@mentormoller.fi.

Opistolla on mahdollisuus edulliseen opiskelijamajoitukseen lähiopetuspäivien ajaksi. Tiedustelut ja varaukset joka kerraksi Maarit Saikkonen, puh. 0207 488 672 tai etunimi.sukunimi@harjattula.fi.