Logoterapeuttisen työnohjaajan opinnot

Tarkoituskeskeinen TYÖNOHJAAJAN JA TYÖELÄMÄVALMENTAJAN LTI® (80 op) ammatilliset erikoistumisopinnot 3.10.2018 – 23.10.2020

Koulutuksen tavoitteena on

 1. Logoterapian omaksuminen työnohjauksen ja työelämävalmennuksen käyttöteoriaksi ja osaamiseksi.
 2. Erilaisten työelämän ilmiöiden, muutosten ja muutostarpeiden tunnistaminen.
 3. Taito ohjata, tukea ja auttaa yksilöitä ja työyhteisöjä vuorovaikutuksellisesti oppimis-, kehittymis- ja kehittämisprosesseissa sekä sovittelussa.
 4. Antaa valmiudet johtamis- ja esimiestyön, kriisitilanteiden ja monikulttuurisuuden valmennus- ja ohjaustyöhön.

Opiskelijan valintakriteerit

 • Suoritetut logoterapian perusopinnot (25op)
 • riittävä pohjakoulutus (ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto; eri vapaudella mahdollisuus laajan ja monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen pohjalta opiskeluun)
 • vähintään viisi vuotta työkokemusta soveltuvalta alalta
 • henkilökohtainen soveltuvuus työnohjaajaksi ja työelämävalmentajaksi
 • omaan työhön saatu työnohjaus (vähintään 40 h); logoterapian soveltavat opinnot voidaan hyväksi lukea tässä kriteerissä. Mikäli tämä kriteeri ei täyty, opiskelija voi koulutuksen kuluessa omalla kustannuksellaan täydentää tämän osion.

KOULUTUKSEN RAKENNE, KESTO, LAAJUUS JA TYÖTAVAT

 • Opintojen laskennallinen laajuus on 80 op.
 • Logoterapiaohjaajat LTI® ja logoterapeutit LTI ®saavat 20 op hyväksi luetuksi logoterapian opintokokonaisuudesta, joten heille näiden opintojen nyt suoritettava opintopistemäärä on 60 op.
 • Lähiopetus 240 oh, luennot ja muu kontaktiopetus
  • 29 lähipäivää = 200 oh
  • rytmitys: 3 x 3 lähipäivän sekä 10 x 2 päivän lähijaksot
 • Pienryhmissä (3–5 he) saatava koulutustyönohjauksen työnohjaus 40 oh
  • rytmitys: 16 kokoontumiskertaa x 2,5 oh
 • Muut oppimisfoorumit
  • Opiskelijan antamat koulutustyönohjaukset 100 oh koostuen yksilö-, ryhmä-/työyhteisön sekä esimiestyön ja johtamisen työnohjauksista. Tämä osa opiskelua voi olla opiskelijalle hänen asiakkaalta laskuttamaansa työtä.
  • Oman koulutustyönohjauksen litterointi
  • Pienryhmäoppimistehtäviä, kirjallisuuden omaksumista
  • Oppimistehtävien pohtimista varten
   • ryhmätentit
   • henkilökohtainen oppimislokipäiväkirja
   • arviointiprosessit kautta koko koulutuksen
   • kirjallisen lopputyön laatiminen ja esittäminen sekä
   • mahdollisesti verkkofoorumi.

OPISKELUN LÄHIOPETUSJAKSOJEN AJANKOHDAT

 1. kerta 3.-5.10.2018
 2. kerta 13.-14.12.2018
 3. kerta 21.-22.2.2019
 4. kerta 8.-9.4.2019
 5. kerta 10.-11.6.2019
 6. kerta 22.-23.8.2019
 7. kerta 23.-25.10.2019 (3 päivää)
 8. kerta 12.-13.12.2019
 9. kerta 6.-7.2.2020
 10. kerta 2.-3.4.2020
 11. kerta 11.-12.6.2020
 12. kerta 27.-28.8.2020
 13. kerta 21.-23.10.2020 (3 päivää)
  • Lopputyöt. Koulutuksen arviointi. Todistukset

Koulutuksen muoto

Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena. Logoterapeuteille LTI/LIF® nämä opinnot tuottavat LIF-nimikkeeseen jatkossa vaadittavat 200 oh lisäkoulutusta ja erikoistumisen työelämän logoterapiaan. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n STORY:n vaatimukset.

Koulutuksen järjestäjänä toimii Paasikivi-Opisto. OPS copyright Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät kouluttajat.

Kouluttajat

 • Vastaava kouluttaja DI, työnohjaaja ja logoterapiaohjaaja LTI ®, logoterapeuttiopiskelija Esko Salmi
 • Liiketalouden tradenomi, esimies- ja työelämävalmentaja, työnohjaaja, logoterapeutti LIF® Tuija Widén
 • VTM, työnohjaaja, logoterapeutti LIF® Pirjo Möller ja
 • muita asiantuntijoita tarvittaessa.

Koulutuspaikka: Paasikivi-Opisto, Harjattulantie 80, 20960 Turku.

Hakeminen

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään 31.8.2018 mennessä Paasikivi-Opistolle osoitteeseen Paasikivi-Opisto, Työnohjaaja ja työelämävalmentaja LTI -koulutus , Harjattulantie 80, 20960 Turku.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta 6 300 € (alv 0%), jonka voi maksaa lukukausittain useassa erässä. Hinta kattaa 60 opintopisteen koulutuksen lähipäivinä, koulutustyönohjauksen työnohjauksen pienryhmissä, oppimistehtävien tarkastuksen ja lopputöiden ohjauksen ja arvioinnin. Lähiopetuspäivien päiväkahvi sisältyy hintaan. Mahdollisen majoittumisen ja opiskelijahintaiset lounaat jokainen kustantaa erikseen itse.

 

Päättyneet / käynnissä olevat opinnot

Logoterapeuttisen TYÖNOHJAAJAN JA TYÖELÄMÄVALMENTAJAN LTI® (80 op) ammatilliset erikoistumisopinnot 19.10.2016 – 10.11.2018

Koulutuksen tavoitteena on

 1. Logoterapian omaksuminen työnohjauksen ja työelämävalmennuksen käyttöteoriaksi ja osaamiseksi.
 2. Erilaisten työelämän ilmiöiden, muutosten ja muutostarpeiden tunnistaminen.
 3. Taito ohjata, tukea ja auttaa yksilöitä ja työyhteisöjä vuorovaikutuksellisesti oppimis-, kehittymis- ja kehittämisprosesseissa sekä sovittelussa.
 4. Antaa valmiudet johtamis- ja esimiestyön, kriisitilanteiden ja monikulttuurisuuden valmennus- ja ohjaustyöhön.

Opiskelijan valintakriteerit

 • Suoritetut logoterapiaohjaajan LTI ® ja/tai logoterapeutin LTI® opinnot
 • riittävä pohjakoulutus (ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto; eri vapaudella mahdollisuus laajan ja monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen pohjalta opiskeluun)
 • vähintään viisi vuotta työkokemusta soveltuvalta alalta
 • henkilökohtainen soveltuvuus työnohjaajaksi ja työelämävalmentajaksi
 • omaan työhön saatu työnohjaus (vähintään 40 h); logoterapian soveltavat opinnot voidaan hyväksi lukea tässä kriteerissä. Mikäli tämä kriteeri ei täyty, opiskelija voi koulutuksen kuluessa omalla kustannuksellaan täydentää tämän osion.

KOULUTUKSEN RAKENNE, KESTO, LAAJUUS JA TYÖTAVAT

 • Opintojen laskennallinen laajuus on 80 op.
 • Logoterapiaohjaajat LTI® ja logoterapeutit LTI ®saavat 20 op hyväksi luetuksi logoterapian opintokokonaisuudesta, joten heille näiden opintojen nyt suoritettava opintopistemäärä on 60 op.
 • Lähiopetus 240 oh, luennot ja muu kontaktiopetus
  • 29 lähipäivää = 200 oh
  • rytmitys: 3 x 3 lähipäivän sekä 10 x 2 päivän lähijaksot
 • Pienryhmissä (3–5 he) saatava koulutustyönohjauksen työnohjaus 40 oh kevätlukukaudesta 2017 alkaen
  • rytmitys: 16 kokoontumiskertaa x 2,5 oh
 • Muut oppimisfoorumit
  • Kevätlukukaudesta 2017 alkaen opiskelijan antamat koulutustyönohjaukset 100 oh koostuen yksilö-, ryhmä-/työyhteisön sekä esimiestyön ja johtamisen työnohjauksista. Tämä osa opiskelua voi olla opiskelijalle hänen asiakkaalta laskuttamaansa työtä.
  • Oman koulutustyönohjauksen litterointi
  • Pienryhmäoppimistehtäviä, kirjallisuuden omaksumista
  • Oppimistehtävien pohtimista varten
   • ryhmätentit
   • henkilökohtainen oppimislokipäiväkirja
   • arviointiprosessit kautta koko koulutuksen
   • kirjallisen lopputyön laatiminen ja esittäminen sekä
   • mahdollisesti verkkofoorumi.

OPISKELUN LÄHIOPETUSJAKSOJEN AJANKOHDAT

 1. kerta 19.–21.10.2016 (3 päivää)
 2. kerta 17.–18.11.2016
 3. kerta 15.–16.12.2016
 4. kerta 26.–27.1.2017
 5. kerta 16.–17.3.2017
 6. kerta 18.–19.5.2017
 7. kerta 23.–25.8.2017 (3 päivää)
 8. kerta 5.–6.10.2017
 9. kerta 23.–24.11.2017
 10. kerta 22.-23.2.2018
 11. kerta 19.-20.4.2018
 12. kerta 23.-24.8.2018
 13. kerta  8.-10.11.2018 (3 päivää, to-la)
  • Lopputyöt. Koulutuksen arviointi. Todistukset

Koulutuksen muoto

Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena. Logoterapeuteille LTI/LIF® nämä opinnot tuottavat LIF-nimikkeeseen jatkossa vaadittavat 200 oh lisäkoulutusta ja erikoistumisen työelämän logoterapiaan. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n STORY:n vaatimukset.

Koulutuksen järjestäjänä toimii Paasikivi-Opisto. OPS copyright Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät kouluttajat.

Kouluttajat

 • Vastaava kouluttaja DI, työnohjaaja ja logoterapiaohjaaja LTI ®, logoterapeuttiopiskelija Esko Salmi
 • Liiketalouden tradenomi, esimies- ja työelämävalmentaja, työnohjaaja, logoterapeutti LIF® Tuija Widén
 • VTM, työnohjaaja, logoterapeutti LIF® Pirjo Möller ja
 • muita asiantuntijoita tarvittaessa.

Koulutuspaikka: Paasikivi-Opisto, Harjattulantie 80, 20960 Turku.

Hakeminen

Hakuaika on päättynyt 5.10.2016. Koulutukseen on vielä mahdollista hakeutua hakuajan päätyttyä. Ota yhteyttä rehtori Tommi Siivoseen (p. 0207 488 604 tai etunimi.sukunimi(at)harjattula.fi).

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta 6 300 € (alv 0%), jonka voi maksaa lukukausittain useassa erässä. Hinta kattaa 60 opintopisteen koulutuksen lähipäivinä, koulutustyönohjauksen työnohjauksen pienryhmissä, oppimistehtävien tarkastuksen ja lopputöiden ohjauksen ja arvioinnin. Lähiopetuspäivien päiväkahvi sisältyy hintaan. Mahdollisen majoittumisen ja opiskelijahintaiset lounaat jokainen kustantaa erikseen itse.